ROZMIESZCZENIE LUDNOSCI NA ŚWIECIE Gęstość zaludnienia jest to stosunek liczby osób danego obszaru do jego powierzchni. Wskaźnik ten wyrażany jest liczbą osób przypadających na 1 km². Średnia gęstość zaludnienia na kuli ziemskiej wynosi 48 os./km². Gęstość zaludnienia na poszczególnych kontynentach: 1. Europa – 32 os./km². 2. Azja – 124 os./km². 3. Afryka – 33 os./km². 4. Australia i Oceania – 4 os./km². 5. Ameryka Północna i Środkowa – 22 os./km². 6. Ameryka Południowa – 21 os./km². (rys) Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności: 1. Warunki glebowe. 2. Warunki klimatyczne. 3. Wysokość nad poziomem morza. 4. Ukształtowanie powierzchni (rzeźba terenu). 5. Dostęp do wody słodkiej. 6. Odległość od morza. 7. Szata roślinna. 8. Występowanie surowców mineralnych. 9. Czynniki społeczno-polityczne....