W każdym społeczeństwie można dostrzec pewne odmienności, także religijne. Jest to zjawisko w żaden sposób nowe, jednak wciąż nie wszyscy potrafią pogodzić się z takim stanem rzeczy i przejawiają pogardę dla tych mniejszości, które nie przejawiają poglądów zbliżonych do tych ogólnie przyjętych. Należy jednak zaznaczyć, że przecież osoby o innych poglądach nie robią żadnej krzywdy, nie nachodzą ludzi, którzy stanowią większość, dlatego też zdecydowanie niezrozumiała jest tak ogólnie panująca nienawiść wobec tych ludzi. Niestety, problem nietolerancji wciąż jeszcze nie znika, wciąż mówi się o nim na forum, w mediach, a także podczas wielu konferencji i organizacji. Czasami nie można zrozumieć okrutnego zachowania, jakie stosuje się wobec ludzi reprezentujących mniejszości narodowe. Czasami opisywane są różne sytuacje, obfitujące w okrucieństwa, które tak naprawdę nie są pojmowane przez społeczeństwo.

Dlatego też wciąż pojawiają się liczne protesty wobec takiego postępowania, a także nawoływanie ludzi do zajmowania pozycji tolerancji i szacunku. W naszym społeczeństwa zauważa się od jakiegoś czasu już znaczą poprawę, jednak wciąż daleko tym zachowaniom do ideału. Przede wszystkim należy brać pod uwagę uczucia tych osób, których poglądy są wciąż prześladowane i pogardzane. Niestety, ludzie nie zawsze potrafią wykazywać się wrażliwością, stąd tak wiele niepożądanych i kłopotliwych sytuacji. Należy przyzwyczaić się do tego, że ,mniejszości religijne występują i będą pojawiały się w każdym społeczeństwie. Cenić u takich ludzi należy przede wszystkim to, że nie wstydzą się swojego wyznania i nie starają się go zaćmić na forum, aby nie być poddawanym dyskryminacji. Taka determinacja i wytrwałość to cechy, które powinny przede wszystkim być docenione i szanowane. Coraz większa grupa ludzi zaczyna doceniać wartości, należy jednak postępować w taki sposób, aby narodziła się z tego zdecydowana większość, która nie będzie przejawiała jakiegokolwiek stopnia pogardy i determinacji.