w mojej pracy opisze choroby cywilizacyjne, na ktorych powstanie jest narazony pracownik ochrony osob podczas wykonywanej pracy.

Choroby cywilizacyjne to schorzenia związane z ujemnymi skutkami życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji takich jak :sytuacjach stresowych, napięciu nerwowym, małej ruchliwości mięśniowej, oddziaływaniu skażeń środowiska i hałasu, nieracjonalnym odżywianiu. Są to głównie: nadciśnienie tętnicze, otyłość, choroba wieńcowa i wrzodowa, schorzenia alergiczne, zaburzenia psychiczne, cukrzyca, choroby nowotworowe, AIDS, anoreksja, bulimia, alkoholizm, narkomania.

Pracownik ochrony jest glownie narazony na:

Zaburzenia psychiczne, ogólnie ujmując, to brak harmonijnego funkcjonowania osoby w sferze psychicznej, uniemożliwiający lub utrudniający realizację zadań i celów życiowych. W klasyfikacji zaburzeń psychicznych można znaleźć wiele jednostek diagnostycznych. Pacjenci najczęściej spotykają się z takimi nazwami jak nerwica, depresja, schizofrenia.

Choroby nowotworowe:

Nowotworem nazywamy nieprawidłową tkankę, która rozrasta się nadmiernie i w sposób nieskoordynowany z sąsiadującymi tkankami. Nadmierny rozrost spowodowany jest niepohamowaną proliferacją komórek, nieustającą nawet po wyeliminowaniu czynnika, który ją wywołał.

Czynniki rakotwórcze:

- dym papierosowy

- spaliny samochodów

- wyziewy z kominów fabrycznych

- promieniowanie jonizujące

Anoreksja czyli Jadłowstręt psychiczny jest to choroba o podłożu psychicznym. Objawia się silną obawą przed utyciem prowadzącą do unikania jedzenia. Osoby chore , nierzadko czują wstręt do swojego ciała i mają zaniżone poczucie własnej wartości.

Objawy anoreksji:

- brak apetytu i wręcz niepohamowany wstręt do jedzenia,

- skrajnie szczupłe ciało, ,

- ogólne osłabienie, odwodnienie, czasem dolegliwości ze strony układu krążenia,

Bulimia czyli Żarłoczność psychiczna równiez jest chorobą o podłożu psychicznym. Są to okresowe napady żarłoczności z utratą kontroli nad ilością spożywanych pokarmów. Chorzy na bulimię czują się głodni nawet bezpośrednio po jedzeniu.Często objadają się w nocy.

Kolejnymi i najbardziej szkodliwymi chorobami wplywajacymi na zdrowie pracownika sa; alkoholizm i narkomania.

Alkoholizm jest to choroba polegająca na systematycznym, nadmiernym spożywaniu napojów alkoholowych. Osoba uzależniona jest nazywana alkoholikiem. O alkoholizmie mówimy kiedy 25% tygodniowych kalorii pochodzi z alkoholu.

Objawy choroby alkoholowej:

- Dojmująca chęć picia(głód alkoholowy)

- Utrata kontroli nad spożywaniem alkoholu

- człowiek nie potrafi przewidzieć, kiedy

zacznie pić i kiedy przestanie ani ile wypije

Narkomania to uzależnienie spowodowane krótszym lub dłuższym zażywaniem leków albo innych środków uzależniających (narkotyki, leki uspokajające i psychotropowe).

Charakteryzuje się koniecznością przyjmowania środka odurzającego, tendencją do stałego zwiększania dawki oraz fizycznym i psychicznym uzależnieniem.

wyzej wymienione choroby sa zarowno zagrozeniem dla pracownika ochrony jak, i dyskwalfikuja kandydata na to satnowisko.kazda z tych chorob moze żle wplynac na wykonywanie zadan pracownika ochrony np.;

anoreksja- powoduje oslabienie organizmu, brak koncentracji a niedobor jedzenia nie przynosi odpowiedniej ilosci energii, co jest zbednym elementem do funkcjonowania w pracy

alkoholizm i narkomania ; powoduja brak koncentracji, zaburzenia swiadomości, a uzaleznienie od tych substancji może zagrażac zdrowiu a nawet życiu.