w mojej pracy opisze choroby cywilizacyjne, na ktorych powstanie jest narazony pracownik ochrony osob podczas wykonywanej pracy. Choroby cywilizacyjne to schorzenia związane z ujemnymi skutkami życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji takich jak :sytuacjach stresowych, napięciu nerwowym, małej ruchliwości mięśniowej, oddziaływaniu skażeń środowiska i hałasu, nieracjonalnym odżywianiu. Są to głównie: nadciśnienie tętnicze, otyłość, choroba wieńcowa i wrzodowa, schorzenia alergiczne, zaburzenia psychiczne, cukrzyca, choroby nowotworowe, AIDS, anoreksja, bulimia, alkoholizm, narkomania. Pracownik ochrony jest glownie narazony na: Zaburzenia psychiczne, ogólnie ujmując, to brak harmonijnego funkcjonowania osoby w sferze psychicznej, uniemożliwiający lub utrudniający realizację zadań i celów życiowych. W klasyfikacji zaburzeń psychicznych można znaleźć wiele jednostek diagnostycznych. Pacjenci najczęściej spotykają się z takimi nazwami jak nerwica, depresja, schizofrenia. Choroby nowotworowe: Nowotworem nazywamy nieprawidłową tkankę, która rozrasta się nadmiernie i w sposób nieskoordynowany z sąsiadującymi tkankami. Nadmierny rozrost spowodowany jest niepohamowaną proliferacją komórek, nieustającą nawet po wyeliminowaniu czynnika, który ją wywołał. Czynniki rakotwórcze: - dym papierosowy - spaliny samochodów - wyziewy z kominów fabrycznych - promieniowanie jonizujące Anoreksja czyli Jadłowstręt psychiczny jest to choroba o podłożu psychicznym. Objawia się silną obawą przed utyciem prowadzącą do unikania jedzenia. Osoby chore , nierzadko czują wstręt do swojego ciała i mają zaniżone poczucie własnej wartości. Objawy anoreksji: - brak apetytu i wręcz niepohamowany wstręt do jedzenia, - skrajnie szczupłe ciało, , - ogólne osłabienie, odwodnienie, czasem dolegliwości ze strony układu krążenia, Bulimia czyli Żarłoczność psychiczna równiez jest chorobą o podłożu psychicznym. Są to okresowe napady żarłoczności z utratą kontroli nad ilością spożywanych pokarmów. Chorzy na bulimię czują się głodni nawet bezpośrednio po jedzeniu.Często objadają się w nocy. Kolejnymi i najbardziej szkodliwymi chorobami wplywajacymi na zdrowie pracownika sa; alkoholizm i narkomania. Alkoholizm jest to choroba polegająca na...