Budowa i zasada działania bomby atomowej i wodorowej (termojądrowej) Bomba Jądrowa - Broń masowej zagłady , która może przyczynić się do końca ludzkości. Broń o działaniu wybuchowym, polegającym na wyzwoleniu w bardzo krótkim czasie ogromnej energii , w skutek reakcji łańcuchowej rozpadu ciężkich jąder atomów , izotopów uranu (235i 233) plutonu (239 broń jądrowa jednofazowa) lub w skutek reakcji syntezy jąder izotopów wodoru: deuteru i trytu (broń termojądrowa - broń jądrowa dwufazowa). Materiał rozszczepialny w broni jądrowej może być w postaci kilku oddzielnych części o masie mniejszej od tzw. masy krytycznej; wybuch ładunku jądrowego występuje wtedy , gdy jego masa osiąga wartość krytyczną w skutek, albo zmniejszenia objętości ładunku kulistego (zwiększenia gęstości materiału rozszczepialnego), albo połączenia oddzielnych ładunków w wyniku wybuchu ładunku konwencjonalnego; wybuch ładunku termojądrowego jest inicjowany przez wybuch jądrowy powodujący wytwarzanie się bardzo wysokiej temperatury (rząd milionów stopni), niezbędne do zajścia reakcji syntezy jąder i izotopów wodoru. Bomba wodorowa jest dwu krotnie większa i silniejsza od broni atomowej. Historia bomby atomowej. 2 sierpnia 1939 na krótko przed wybuchem II wojny światowej , Albert Einstein napisał list do ówczesnego prezydenta USA Franklina D. Roosevelta , w którym wraz z kilkoma innymi naukowcami zawiadomił Roosevelta o podjętych w Hitlerowskich Niemczech pracach nad otrzymaniem wzbogaconego U-235 mogącego posłużyć do zbudowania bomby atomowej. W krótce potem rząd stanów zjednoczonych podjął wielkie przedsięwzięcie , znane pod nazwą projekt Manhattan. Celem projektu było przeprowadzenie koniecznych badań i wyprodukowanie nadającej się do praktycznego użycia bomby atomowej. Naj bardziej skomplikowanym zadaniem , z którym trzeba się uporać , było wprowadzenie wystarczającej ilości „wzbogaconego” uranu, zdanego do podtrzymania reakcji łańcuchowej. W Oak Ridge w stanie Tennessee zbudowano ogromne laboratorium-fabrykę wzbogacenia uranu. W przeciągu sześciu lat od 1939-1945 na badanie wzbogacenia uranu wydano 2 mil dolarów, metoda ta i konstrukcja bomby atomowej została pomyślnie wprowadzone do praktycznego zastosowania przez kilka najtęższych umysłów naszej epoki. Motorem , który rozpętał potęgę bomby był J. Robert Oppenheimer. W końcu nadszedł dzień , w którym wszyscy w Los Alamas mogli sprowadzić , czy The Gadget (tak nazwano bombę) będzie największym niewypałem stulecia , czy doprowadzi do zakończenia wojny. To rozstrzygające wydarzenie miało miejsce pewnego letniego poranka 1945 o...