Prognozowanie pogody Celem prognozy pogody jest określenie jaki będzie stan pogody w danym miejscu lub na danym obszarze za określony czas np. dwie doby. Im dłuższy czas prognozowania tym większe problemy z tym związane i mniej precyzyjne są to informacje. Na sprawdzalność zapowiedzi mają wpływ warunki meteorologiczne w jakich się ta pogoda kształtuje. Obecność nad danym obszarem dużego i stabilnego wyżu gwarantuję wysoką sprawdzalność prognozy nawet do kilku dni. W innym przypadku np. szybko rozwijającego się i przemieszczającego niżu sprawa wygląda znacznie bardziej skomplikowanie. Bezsprzecznie można stwierdzić, że przepowiadanie pogody uległo ogromnemu postępowi w ostatnich dziesiątkach lat. Pomimo rozwojowi tej dziedziny nauki wciąż pozostają problemy z określaniem miejsc wystąpienia lokalnych opadów lub burz. Im mniejsza skala zjawiska meteorologicznego tym więcej zmiennych przy wyznaczaniu prognozy. Nawet poprawne oznaczenie miejsca ich wystąpienia nie daje pewności co do wielkości opadu czy czasu trwania. Opadu związane z frontami atmosferycznymi dają się dużo lepiej przewidywać. Jeszcze sto lat temu proces przewidywania wyglądał zupełnie inaczej. Większość czynności synoptyk wykonywał ręcznie. Od zebrania informacji o aktualnym stanie atmosfery, przez naniesienie ich na mapę i ocenę. Po tym dokonywał ich analizy i korzystając z wiedzy o mechanizmach tworzenia zjawisk meteo oraz własnej intuicji, doświadczenia sporządzał prognozę. Nawet osoby zajmujące się tym zawodowo twierdzą, że na podstawie dwóch identycznych map, dwie osoby sporządzą różniące się między sobą prognozy. To właśnie tu przejawia się aspekt doświadczenia i intuicji synoptyków, co powoduję, że prognoza ma w pewnym zakresie charakter subiektywny. Dzisiaj synoptyk posiada szereg urządzeń wspomagających go w pracy. Wiedza na temat procesów w atmosferze posłużyła do skonstruowania modeli hydrodynamicznych atmosfery. Bezcenna okazała się pomoc komputerów o dużej mocy obliczeniowej mogących analizować tak skomplikowane modele dynamiczne. To ona opracowują numeryczne prognozy pogody. Powstaje ona jako wynik obliczeń, w których stan atmosfery opisują skomplikowane równania. Gwarantują one obiektywność i takimi też są nazywane a wynik tych równań jest wielokrotnie powtarzalny. Pomimo zastosowanie wyjątkowo skomplikowanych działań do opisania atmosfery (różne odmiany równań różniczkowych) ich dokładne obliczenie nie jest możliwe i podaję się przybliżenia wyników w postaci numerycznej. Konstrukcja tych modeli opiera się na podziale przestrzeni na pola podstawowe - pola meteorologiczne....