I. Literatura podmiotu:

1. Homer: Odyseja, Kraków: Wyd. Zielona Sowa, 2000 (I-XII pieśni), ISBN 83-7220-142-0

2. Saint-Exupery Antoine de: Mały Książę, Toruń: Wyd. Algo, 2000, ISBN 83-903520-9-5

3. Słowacki Juliusz: Kordian, Łódź: Wyd. Adalex, 1996 Akt II, ISBN 83-86928-20-4

4. Swift Jonathan: Podróże Guliwera, Kraków: Wyd. Greg, 2008, ISBN 978-83-7517-191-4

II. Literatura przedmiotu:

1. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella: Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa: Wyd. Kram, 1998, hasło: podróż/wędrówka,

ISBN 83- 86075- 72- 4

2. Maciejewski Jarosław: „Kordian” Juliusza Słowackiego, Warszawa: WSIP,1976, s.16-25

3. Odyseja [online] [dostęp 28 lutego 2013], dostępny w Internecie: http://odyseja.klp.pl/ser-884.html

4. Sprusiński Michał: Szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych, Wrocław: Ossolineum, 1976, s.170

III. Ramowy plan wypowiedzi

Teza: Podróżowanie jako sposób na zdobycie doświadczenia, poznanie smaku przygody i dotarcie w głąb samego siebie.

1. Wstęp:

a) wiele znaczeń słowa "wędrówka",

b) motyw wędrówki wiąże się z toposem homo viator - człowieka wędrowca.

2. Argumenty:

a) Archetyp wędrowca:

Odyseusz wędrowcem, który uparcie dąży do swojego celu

dziesięcioletni powrót do domu po wojnie trojańskiej

podroż Odyseusza jest próbą dla niego i jego najbliższych

b) marzenia Guliwera o podróżach do dalekich krain w celu poznawania świata

katastrofa statku, na którym płynął bohater

wędrówka do czterech nieznanych Guliwerowi światów

doświadczenia z przebytej podróży nauką tolerancyjności i otwartości

c) podróże Kordiana lekcją życia

podroż staje się inicjacją w dorosłe życie

konfrontacja rzeczywistości z młodzieńczymi ideałami

podroż Kordiana, podróżą do własnego wnętrza

d) wędrówka w poszukiwaniu prawdy i własnej tożsamości w „Małym Księciu”

podroż Małego Księcia spowodowana chwiejnością uczuć Róży

wędrówka po wszechświecie- wizyta na poszczególnych planetach

3. Wnioski:

a) motyw wędrówki traktowany dosłownie lub jako symbol w poszukiwaniu zmian,

b) wędrówka jako poszukiwanie zagubionych ideałów, szukania własnej tożsamości, poznania świata,

c) wędrówka może być misją, doświadczeniem, nauką lub ucieczką od problemów.