I. Literatura podmiotu: 1. Homer: Odyseja, Kraków: Wyd. Zielona Sowa, 2000 (I-XII pieśni), ISBN 83-7220-142-0 2. Saint-Exupery Antoine de: Mały Książę, Toruń: Wyd. Algo, 2000, ISBN 83-903520-9-5 3. Słowacki Juliusz: Kordian, Łódź: Wyd. Adalex, 1996 Akt II, ISBN 83-86928-20-4 4. Swift Jonathan: Podróże Guliwera, Kraków: Wyd. Greg, 2008, ISBN 978-83-7517-191-4 II. Literatura przedmiotu: 1. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella: Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa: Wyd. Kram, 1998, hasło: podróż/wędrówka, ISBN 83- 86075- 72- 4 2. Maciejewski Jarosław: „Kordian” Juliusza Słowackiego, Warszawa: WSIP,1976, s.16-25 3. Odyseja [online] [dostęp 28 lutego 2013], dostępny w Internecie: http://odyseja.klp.pl/ser-884.html 4. Sprusiński Michał: Szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych, Wrocław: Ossolineum, 1976, s.170 III. Ramowy plan wypowiedzi Teza: Podróżowanie jako sposób na zdobycie doświadczenia, poznanie smaku przygody i dotarcie w głąb samego siebie. 1. Wstęp: a) wiele znaczeń słowa "wędrówka", b) motyw wędrówki wiąże się z toposem homo viator - człowieka wędrowca. 2. Argumenty: a) Archetyp wędrowca: Odyseusz wędrowcem, który uparcie dąży do swojego celu dziesięcioletni powrót do domu po wojnie trojańskiej podroż Odyseusza jest próbą dla niego i jego najbliższych b) marzenia Guliwera o podróżach do dalekich krain w celu poznawania świata katastrofa statku, na którym...