Co to jest Dziennik Elektroniczny? Potocznie dziennikiem elektronicznym nazywamy wszystko, co służy do zapisywania w komputerze ocen lub innych rejestrów związanych z nauką. Niektórzy nazywają tak nawet proste arkusze kalkulacyjne. E-Dziennik, dziennik internetowy, internetowy dzienniczek ucznia czy inne podobne określenia są często stosowane w miejsce oficjalnej nazwy — dziennik elektroniczny. Łatwość użycia Możesz zacząć używać nasz dziennik elektroniczny w ciągu kilku minut. Wystarczy się zarejestrować, nie musisz ściągać i instalować żadnego nowego oprogramowania wystarczy przeglądarka internetowa. Stworzyliśmy dziennik elektroniczny na wzór dziennika papierowego, nauczyciel rozpoczyna pracę od otwarcia dziennika klasy i od tej pory wypełnia dziennik tej klasy — w przeciwieństwie do innych dzienników w których, często za każdym razem trzeba wybierać klasę. Osobno na liście obecności osobno w ocenach, itd. Co to jest profesjonalny dziennik elektroniczny? Profesjonalny dziennik elektroniczny to system składający się z oprogramowania, bezpiecznie przechowywanej bazy danych i urządzeń umożliwiających prowadzenie dokumentacji dziennika, jako wyłącznej formy dokumentacji szkolnej określonego w rozporzadzeniu MEN. Wiele szkół zastanawiających się nad edziennikiem skupia swoją uwagę na samym oprogramowaniu, zaniedbując czasem kwestie bezpieczeństwa baz danych, właściwej administracji systemem, czy zapewnieniu funkcjonaowania dziennika nawet wtedy kiedy chwilowo nie ma dostępu do internetu. Dlaczego każda Dobra Szkoła powinna wdrożyć profesjonalny dziennik elektroniczny? Wiele myślących perspektywicznie szkół zastanawia się nad wdrożeniem dziennika elektronicznego w swojej placówce. Jednak pojawia się wiele pytań, wątpliwości i obaw, takich jak: Czy edziennik sprawdzi się w mojej szkole? Oczywiście. Nie tylko dlatego, że wdrożenie elektronicznych dokumentacji w szkołach jest procesem nieuniknionym. Tak samo jak kiedyś pojawiały się pytania, czy każdemu będzie potrzebny telefon, tak teraz odpowiedź na pytanie o edziennik w szkole jest pytaniem: czy skorzystać na wcześniejszym wdrożeniu edziennika, czy też stracić czekając, aż reszta szkół będzie przed nami? Przeszkodą dla wielu szkół we wdrożeniu takiego dziennika są koszty związane z wyposażeniem każdej klasy w komputer podłączony do internetu. Znaleźliśmy rozwiązanie tego problemu. Zobacz Mobilny Dziennik Elektroniczny - MobiReg. Co zrobić, jeśli część nauczycieli jest przeciwna edziennikom? To zrozumiałe, dzieje się tak praktycznie w każdej szkole. Obawy najczęściej pojawiają się u nauczycieli z dłużyszm...