Slajd 2 Interakcja Szereg nawzajem zwróconych ku sobie działań społecznych zamkniętych w jednym epizodzie czasu. Przykłady: • Rozmowa • Negocjacje • Mecz tenisowy Slajd 3 Interakcjonizm symboliczny Teoria socjologiczna, wg której kluczowym mechanizmem kształtowania się struktur społecznych jest ciągła wymiana i ewolucja znaczeń symboli, odbywająca się w trakcie wszelkich procesów oddziaływań zachodzących między ludźmi. W skrócie jest to kierunek socjologiczny zajmujący się badaniem interakcji zachodzących dzięki symbolom i gestom Slajd 4 Kierunek symbolicznego internacjonalizmu głosi, że w interakcji wymiana i wzajemność dotycza nie tylko obiektow, co idei, symboli. Istotą interakcji jest komunikacja czyli wysylanie sygnałów i gestów, które określają sposób działania. Najistotniejszy w tak rozumianej interackji jest caly zlozony proces myslowy, który rozwija się po obu stronach, od momentu zetknięcia się partnerow ze sobą. W procesie tym wystepuje kilka etapów. I. Pojawienie się świadomości partnera, rozpoznanie go; - wybranie spośród wielu innych osob jako potencjalnego uczestnika interakcji II. Identyfikacja partnera jako kogos waznego lub niewaznego dla mnie; - z punktu widzenia tego, co chce osiagnac, a także określenie jego tozsamosci III. Definicja sytuacji, w jakiej się znajdujemy razem z pratnerem; - Inaczej będziemy się zachowywać w dyskotece a inaczej w kosciele IV. Interpretacja gestow, slow, „języka ciała”; - i rozszyfrowanie ich symbolicznej tresci V. „Postawienie sie w roli innego” – spojrzenie na sytuacje, a także na siebie samego z perspektywny partnera, wyobrażenie sobie jak on mnie postrzega. – z kolei przypisuje mu cele, intencje jak on mnie postrzega. Slajd 5 Terminu ,,symboliczny interakcjonizm” jako pierwszy użył Herbert Blumer w 1937 roku. Natomiast twórcami koncepcji interakcjonizmu symbolicznego byli Charles Horton Cooley i George Herbert Mead. Wymiana symbolicznych znaczeń zachodzi między świadomymi, ciągle definiującymi sytuacje partnerami. Konsekwencją tych procesów jest ukształtowanie osobowości partnera i funkcjonowanie grup społecznych. Podstawowe założenia: • Ludzie działają na bazie znaczeń, jakie maja dla nich rzeczy. • Znaczenia pochodzą z interakcji. • Znaczenia są modyfikowane przez ich interpretacje, dokonywane przez ludzi w aktualnych sytuacjach. Slajd 6 Czterema podstawowymi dla interakcjonizmu symbolicznego kategoriami analizy są: • Umysł - rozumiany proces myślenia, który pociąga za sobą umiejętność "rozważania" alternatywnych możliwości działania - są to tzw. próby generalne w wyobraźni • Jaźń - jednostkowa...