Slajd 2

Interakcja

Szereg nawzajem zwróconych ku sobie działań społecznych zamkniętych w jednym epizodzie czasu.

Przykłady:

• Rozmowa

• Negocjacje

• Mecz tenisowy

Slajd 3

Interakcjonizm symboliczny

Teoria socjologiczna, wg której kluczowym mechanizmem kształtowania się struktur społecznych jest ciągła wymiana i ewolucja znaczeń symboli, odbywająca się w trakcie wszelkich procesów oddziaływań zachodzących między ludźmi.

W skrócie jest to kierunek socjologiczny zajmujący się badaniem interakcji zachodzących dzięki symbolom i gestom

Slajd 4

Kierunek symbolicznego internacjonalizmu głosi, że w interakcji wymiana i wzajemność dotycza nie tylko obiektow, co idei, symboli. Istotą interakcji jest komunikacja czyli wysylanie sygnałów i gestów, które określają sposób działania.

Najistotniejszy w tak rozumianej interackji jest caly zlozony proces myslowy, który rozwija się po obu stronach, od momentu zetknięcia się partnerow ze sobą.

W procesie tym wystepuje kilka etapów.

I. Pojawienie się świadomości partnera, rozpoznanie go; - wybranie spośród wielu innych osob jako potencjalnego uczestnika interakcji

II. Identyfikacja partnera jako kogos waznego lub niewaznego dla mnie; - z punktu widzenia tego, co chce osiagnac, a także określenie jego tozsamosci

III. Definicja sytuacji, w jakiej się znajdujemy razem z pratnerem; - Inaczej będziemy się zachowywać w dyskotece a inaczej w kosciele

IV. Interpretacja gestow, slow, „języka ciała”; - i rozszyfrowanie ich symbolicznej tresci

V. „Postawienie sie w roli innego” – spojrzenie na sytuacje, a także na siebie samego z perspektywny partnera, wyobrażenie sobie jak on mnie postrzega. – z kolei przypisuje mu cele, intencje jak on mnie postrzega.

Slajd 5

Terminu ,,symboliczny interakcjonizm” jako pierwszy użył Herbert Blumer w 1937 roku. Natomiast twórcami koncepcji interakcjonizmu symbolicznego byli Charles Horton Cooley i George Herbert Mead. Wymiana symbolicznych znaczeń zachodzi między świadomymi, ciągle definiującymi sytuacje partnerami. Konsekwencją tych procesów jest ukształtowanie osobowości partnera i funkcjonowanie grup społecznych.

Podstawowe założenia:

• Ludzie działają na bazie znaczeń, jakie maja dla nich rzeczy.

• Znaczenia pochodzą z interakcji.

• Znaczenia są modyfikowane przez ich interpretacje, dokonywane przez ludzi w aktualnych sytuacjach.

Slajd 6

Czterema podstawowymi dla interakcjonizmu symbolicznego kategoriami analizy są:

• Umysł - rozumiany proces myślenia, który pociąga za sobą umiejętność "rozważania" alternatywnych możliwości działania - są to tzw. próby generalne w wyobraźni

• Jaźń - jednostkowa tożsamość z samym sobą, świadomość swojej odrębności

• Interakcja - wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej jednostek, polegające na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania

• Społeczeństwo - forma życia zbiorowego ludzi, oparta na interakcjach pomiędzy jednostkami, które tworzą samowystarczalną zbiorowość.

Slajd 8

 HERBERT BLUMER

Blumer uważał że świat ludzki jest środowiskiem symbolicznym aktywnie tworzonym, utrzymywanym i przekształacanym przez uczestników życia społecznego- Blumer wskazywał to w 3 podstawowych założeniach interakcjonizmu:

1. Ludzie działają na bazie znaczeń jakie , jakie mają dla nich rzeczy

2. Znaczenia pochodzą z interakcji

3. Znaczenia są modyfikowane przez ich interpretację, dokonywane przez ludzi w aktulanych sytuacjach.Slajd 9

Nastepnie Blumer wyróżniał cztery podstawowe dla interakcjonizmu symbolicznego kategorie analizy:

1. umysł – rozumiany jako proces myślenia, który pociąga za sobą umiejętność rozważania alternatywnych możliwości działania.

2. Jaźń- jednostkowa tożsamość z samym sobą

3. Interakcja- wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch jednostek

4. Społeczeństwo- forma życia zbiorowego ludzi

Slajd 10

 George Herbert Mede

W analizie Meada kluczową role odgrywa założenie, że człowiek wyposażony jest w jaźń. Mead stwierdzając, że człowiek posiada jaźń miał przede wszystkim na myśli, że może on być przedmiotem własnych działań. (przedmiot- co istota ludzka sobie wskazuje)

Można działać w stosunku do siebie tak jak można to czynić wobec innych. Według Meada człowiek posiada zdolność oddziaływania na siebie samego, jest świadomy.

Założenia Meada:

- społeczeństwo ludzkie składa się z jednostek posiadających jaźń

-indywidualne działanie jest konstrukcją, nie prostym wyzwoleniem reakcji- istota ludzka tworzy je postrzegając i interpretując cechy sytuacji, w której działa,

że grupa lub działanie zbiorowe polega na wzajemnym dostosowaniu indywidualnych działań, w których ludzie interpretują i uwzględniają nawzajem swoje poczynania.

(Mead wyróżnił dwa rodzaje jaźni:

 „me” czyli jaźń refleksyjna, tworząca się na podstawie sądów i opinii innych ludzi o nas

 „I” czyli jaźń spontaniczna, to wyraz ludzkiej niepowtarzalnej indywidualności)x``x`