Do zbioru "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza nawiązuje wiele utworów, wśród których wyróżniamy balladę o takim samym tytule- "Ballady i romanse" Władysława Broniewskiego. Utwór ten nawiązuje do "Romantyczności" Mickiewicza- oba zaczynają się tak samo: " Słuchaj dzieweczko! -Ona nie słucha- To dzień biały! To miasteczko!" "Romantyczność" i "Ballady..." są balladami, w których użyto dialogu, dla lepszego wyeksponowania poglądów. Motywem przewodnim jets dramatyczne wydarzenie obu bohaterek- strata kogoś bliskiego. Bohaterka Mickiewicza jest Karusia, a Broniewskiego Ryfka. Są one spoiwem łączącym ich dwa światy- realny, rzeczywisty z nadprzyrodzonym, wyimaginowanym. Obie są powszechnie uważane za szalone. Karusia, która cierpi, ponieważ jej ukochany Jasieńko umarł i pozostała na świecie sama, skarży się: "Źle mnie w złych ludzi tłumie, Płaczę, a oni szydzą"; Samotność i niezrozumienie stają się przyczyną obłędu dziewczyny. Niedawno stracila swego Jasia, ale ciągle czuje obecność kochanka, rozmawia z nim: "Tak się dziewczyna z kochankiem pieści, Bieży za nim, krzyczy, pada"; Pragnie się z nim połączyć, bo czuje się na świecie obco, samotnie, źle: "Weź mię, ja umre przy Tobie, Nie lubię świata". W jej miłość, która trwa po śmierci kochanka, wierzy tylko lud: "Jasio musi byc przy swej Karusi On ją kochał za żywota!" Bohaterka liryczna ballady to dziewczyna oszalała po śmierci ukochanego. Dla niej czas zatrzymał się w miejscu: jaśko nadal żyje, przychodzi noca do jej chaty. rzeczywistość tę ogląda Karusia "przed oczyma duszy swojej", ale zgromadzony wokół lud nie wątpi w prawdziwość jej widzenia. Szaleństwo zostało potraktowane zostało tutaj jako inny, głębszy sposóbodczuwania i widzenia świata, daleko wykraczający poza rozumowe i doświadczalne poznanie. Z kolei Ryfka to: " (...) po gruzach biega naga, ruda Ryfka trzynastoletnie dziecko. (...) mama pod gruzami, tata w Majdanku... roześmiałą się, zakręcila się, znikła. (...) wzięła, ugryzła, zaświecila zębami: Ja zaniose mamie i tacie." Cytaty opisujące Ryfkę mówią same za siebie, jakim jets ona dzieckiem. Jets wesoła, nieswiadoma tego co się z nią dzieje, co stalo się z jej rodzicami, jest jak na swój wiek jeszcze nieswiadoma życia, i chyba przez nie niedoświadczona. Jest postacią uwspółcześnioną. Jej tragedię najlepiej ukazuje porównanie do...