Wiersz posiada elementy biograficzne:-"wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu"-"nie wszystek umre"-"ja z nizin wyrosły"Ma charakter pochwalny to panegiryk co widać w słowach ;(pierwszy doprowadziłem nurt eoljski pieśni)Utwór Horacego podkreśla zwroty do charakterystycznych miejsc lub postacinp.Bądź dumna Melpomenoto charakterystyczny zwrot do jednej z muz ,opiekunek poezjiPodmiot liryczny wypowiada...