Wiersz posiada elementy biograficzne:

-"wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu"

-"nie wszystek umre"

-"ja z nizin wyrosły"

Ma charakter pochwalny to panegiryk co widać w słowach ;

(pierwszy doprowadziłem nurt eoljski pieśni)

Utwór Horacego podkreśla zwroty do charakterystycznych miejsc lub postaci

np.Bądź dumna Melpomeno

to charakterystyczny zwrot do jednej z muz ,opiekunek poezji

Podmiot liryczny wypowiada się w sposób bezpośredni akceptując swoje uczucia czyli dumę z bycia dobrym artystą.

Podobny motyw wykorzystywali Jan Kochanowski, A.Mickiewicz, Czesław Miłosz

Dominujące środki: przerzutnie, epitety , apostrofy.