Analizując podane fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej Granica, przedstaw obraz Justyny i jej związku z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści. W kontekście całej powieści wyjaśnij, jakie konsekwencje wynikają z zestawienia odmiennych spojrzeń na bohaterów i relacje między nimi. Klucz odpowiedzi: ROZWINIĘCIE TEMATU - wypracowanie maturalne - poziom podstawowy Za rozwinięcie tematu można uzyskać maksymalnie 25 punktów. 1. Wstępne rozpoznanie fragmentów powieści, np.: 2 p. a. funkcjonalne wobec tematu określenie problematyki powieści, b. umiejscowienie fragmentów w utworze (dotyczą różnych etapów rozwoju romansu Zenona z Justyną), c. przedstawienie bohaterów (przynajmniej Justyny i Zenona), d. dostrzeżenie, że każdy z bohaterów widzi inaczej Justynę i jej związek z Zenonem. 2. Przedstawienie stosunku pani Żanci do Justyny i jej związku z Zenonem, np.: 3 p. a. jest jej ulubienicą, b. jej zdaniem jest ładna („rasowa”), c. chwali ją w rozmowach z synem, d. matka Zenona przenosi na syna swoją tolerancję wobec romansów męża, e. dwuznaczność moralna takiej postawy matki Zenona. 3. Przedstawienie stosunku Zenona do Justyny i jej związku z nim, np.: 5 p. a. jego stosunek do niej się zmienia, b. Justyna pociąga go fizycznie, c. w jego świadomości jest częścią Boleborzy, d. staje się dla niego kłopotem w mieście, e. jest bezradny wobec uczucia litości wobec niej, f. Zenon uważa, że jego...