Analizując podane fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej Granica, przedstaw obraz Justyny i jej związku z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści. W kontekście całej powieści wyjaśnij, jakie konsekwencje wynikają z zestawienia odmiennych spojrzeń na bohaterów i relacje między nimi.

Klucz odpowiedzi:

ROZWINIĘCIE TEMATU - wypracowanie maturalne - poziom podstawowyZa rozwinięcie tematu można uzyskać maksymalnie 25 punktów.

1. Wstępne rozpoznanie fragmentów powieści, np.: 2 p.

a. funkcjonalne wobec tematu określenie problematyki powieści,

b. umiejscowienie fragmentów w utworze (dotyczą różnych etapów rozwoju romansu Zenona z Justyną),

c. przedstawienie bohaterów (przynajmniej Justyny i Zenona),

d. dostrzeżenie, że każdy z bohaterów widzi inaczej Justynę i jej związek z Zenonem.

2. Przedstawienie stosunku pani Żanci do Justyny i jej związku z Zenonem, np.: 3 p.

a. jest jej ulubienicą,

b. jej zdaniem jest ładna („rasowa”),

c. chwali ją w rozmowach z synem,

d. matka Zenona przenosi na syna swoją tolerancję wobec romansów męża,

e. dwuznaczność moralna takiej postawy matki Zenona.

3. Przedstawienie stosunku Zenona do Justyny i jej związku z nim, np.: 5 p.

a. jego stosunek do niej się zmienia,

b. Justyna pociąga go fizycznie,

c. w jego świadomości jest częścią Boleborzy,

d. staje się dla niego kłopotem w mieście,

e. jest bezradny wobec uczucia litości wobec niej,

f. Zenon uważa, że jego związek z Justyną tylko pozornie jest czymś pospolitym,

g. traktuje ją egoistycznie, uwiódł uczciwą dziewczynę, korzystając z jej zakochania,

h. szuka usprawiedliwień dla związku z Justyną (jest hipokrytą),

i. chce uniknąć odpowiedzialności, nie czuje się winny,

j. powtarza „boleborzański schemat”.

4. Przedstawienie opinii Elżbiety o Justynie i związku z Zenonem, np.: 4 p.

a. nie jest ładna,

b. nie ma gustu,

c. jest pospolita (ordynarna, głupia),

d. wymaga pomocy,

e. Elżbieta traktuje Justynę z wyższością,

f. jest zazdrosna o związek Justyny z Zenonem,

g. związek Zenona z Justyną jest dla niej zarazem bolesny i upokarzający,

h. obraz Justyny ewoluuje w oczach Elżbiety,

i. stosunek Elżbiety do Justyny jest niejednoznaczny.