Analiza i interpretacja wiersza Anny Kamieńskiej ,,Hiob i młodzieniec,, Anna Kamieńska jako dwudziestowieczna polska poetka, zainspirowana postacią biblijną- Hioba, napisała tomik wierszy, w którym zawarła także utwór ,,Hiob i młodzieniec,,. Wiersz ten przedstawia prawdziwy świat i bolesną próbę jego zrozumienia. Podmiot liryczny, który jest młodzieńcem i cieszy się ze swojej młodości, siły i piękna, przychodzi do Hioba, aby ten nauczył go, jak ma poradzić sobie z cierpieniem dookoła niego. Świadczy to o tym, że uważa on starca za mądrego i rozumnego, który może pomóc mu zrozumieć brutalność tego świata. Podmiot zwraca się bezpośrednio do adresata, w formie monologu, w którym uskarża się na zbyt szybko płynący czas. Uważa za bardzo niesprawiedliwe to, że wszystko z czego się cieszy, a więc młodość, siła i piękno kiedyś przeminą. Czas uważa za przeszkodę w życiu, która potrafi zabrać wszystko. Nie rozumie, dlaczego to, co dla niego ważne, kiedyś przeminie bezpowrotnie. Chciałby się obronić przed zdradzieckim upływem czasu ale jednocześnie zrozumieć dlaczego jest tak a nie inaczej. Mówi, że chciałyby się nauczyć posłuszeństwa i cierpliwości, bo teraz się tym brzydzi. Nie może pojąć bezwzględności tego świata. Darzy jednak Hioba szacunkiem i dlatego przychodzi do niego po radę i naukę. Starzec mógłby go wiele nauczyć, jako że sam...