W dzisiejszych czasach świat przepełniony jest agresją różnego rodzaju. Jej przejawem mogą być problemy międzynarodowe, prowadzące to konfliktów zbrojnych, które są dużym ciosem dla kraju pod względem gospodarczym, politycznym i społecznym, jak również mniejsze jednak nie mniej ważne. Mowa tutaj o: kradzieżach, rozbojach, gwałtach i morderstwach. Mimo, że są to zbrodnie jednostkowe, jednostkowe nie powinno się być wobec nich w neutralnej pozycji. W wielu krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Chiny stosuje się karę śmierci za tego typu przestępstwa. Obecnie toczy się spór odnośnie stosowania jej bez względu na rodzaj popełnionego czynu karalnego. W Polsce postuluje się za wprowadzeniem kary śmierci, ale ma być ona stosowana wyłącznie wtedy, gdy zbrodnia została popełniona z premedytacją i wyjątkowym okrucieństwem. Znów pojawia się problem od dawna toczonej walki między zwolennikami kary śmierci, a jej przeciwnikami. Pierwszym z czynników wpływających na stanowisko wobec kary śmierci jest wyznawanie różnych religii. Ludzie wyznający Islam zabijają w imię Boga. Natomiast Chrześcijanie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza uważa, że nie powinno zabijać się innych ludzi, gdyż są naszymi bliźnimi i powinniśmy umieć wybaczać i miłować mimo wszystko. Jest również przekonana, że tylko Bóg może decydować o śmierci człowieka. Natomiast druga grupa, kieruje się fragmentem pisma świętego która brzmiała : „Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego”, (Rdz. 6,9) . Nie można więc stwierdzić tutaj jednoznacznie stanowiska Chrześcijan wobec kary śmierci. Drugim argumentem przemawiającym za karą śmierci może być zwyczajna chęć zemsty. Człowiek któremu zamordowano członka rodziny myśli tylko o tym by zabójcę spotkał ten sam los. Często ludzie nie mogą pogodzić się z faktem, że karą dla mordercy ich bliskich jest dożywotnie siedzenie w ciepłym więzieniu z całodniowym wyżywieniem, możliwością rozrywki, dostępem do biblioteki, a w dzisiejszych czasach nawet do Internetu. Pobyt w więzieniu według nich jest nagrodą, a nie karą. Przykładem może być mężczyzna który po odsiedzeniu wyroku w więzieniu zaraz po wyjściu zamordował starszą kobietę mówiąc : ,,Wracam do domu”. Wielu ludzi buntuje się również że musi utrzymywać przestępców płacąc podatki. Trzecim z czynników popierających karę śmierci jest przekonanie ludzi, że w kraju w którym zostanie ona wprowadzona przestępcy będą bali się dokonać jakiejś zbrodni i nim cokolwiek zrobią zastanowią się, bo przecież mogą przez to stracić życie. Kara śmierci dawałaby tym ludziom większe poczucie...