Obróbka drewna – rodzaj obróbki, która polega na nadaniu określonemu rodzajowi drewna określonych własności. Celem tej obróbki jest wytworzenie przedmiotu. Narzędzia stolarskie – zestaw narzędzi do wykonywania prac w drewnie, w zawodach takich jak stolarstwo, meblarstwo, ciesielstwo. Zagrożenia mechaniczne – to wszelkie oddziaływania na człowieka czynników fizycznych, które mogą być przyczyną urazów powodowanych mechanicznym działaniem części maszyn, narzędzi, przedmiotów obrabianych lub wyrzucanych materiałów stałych bądź płynnych. Zagrożenia mogą być powodowane przez czynniki niebezpieczne występujące podczas normalnego funkcjonowania maszyny lub innego przedmiotu pracy oraz przez czynniki powstające wskutek zakłóceń. Dlatego też przedsięwzięcia podejmowane w celu wyeliminowania lub ograniczenia aktywności niebezpiecznych czynników mechanicznych powinny dotyczyć: - normalnego funkcjonowania maszyny lub innego przedmiotu pracy - sytuacji anormalnych (dających się przewidzieć). Zapobieganie anormalnemu funkcjonowaniu lub awariom maszyn pośrednio eliminuje lub zmniejsza zagrożenia, gdyż nie powoduje powstawania czynników zwykle towarzyszących takim stanom oraz zmniejsza częstotliwość interwencji związanych z usuwaniem przyczyn. Maszyny i narzędzia służące do obróbki drewna -Narzędzia ręczne młotki dłuta przecinaki wkrętaki, wiertarki noże, piłki ręczne siekiery i inne. -Maszyny: pilarki ramowe (traki) pilarki tarczowe strugarki frezarki, tokarki szlifierki, przenośniki i inne urządzenia. -Środki transportu i transportowane materiały: dźwignice wózki widłowe ładowarki transportery łańcuchowe transportery rolkowe wciągarki i inne. Narzędzia ręczne Podstawowym problemem przy pracy z narzędziami ręcznymi są zagrożenia związane z urazami. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo urazów należy przede wszystkim - Stosować narzędzia ręczne wyłącznie zgodnie z ich przeznaczenie. - Wyposażyć zakład w ręczne narzędzia z własnym napędem oznaczone znakiem bezpieczeństwa, posiadające ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania i instrukcję obsługi lub DTR w języku polskim. - Zadbać o prawidłowe zamocowanie (osadzenie) narzędzi na rękojeściach - Utrzymywać ręczne narzędzia w pełnej sprawności i kompletności oraz sprawdzać przed użyciem - Składować narzędzia ręczne w wyznaczonych miejscach. -Stosować właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadające ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania. Maszyny W celu uniknięcia zagrożenia urazami powodowanymi...