Spis treści 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 3 2. Analiza firmy 4 2.1. Analiza otoczenia konkurencyjnego 4 2.2. Analiza SWOT 6 2. 3. Analiza systemu produkcyjnego firmy 7 3. Strategia firmy 10 3.1. Wizja, misja i cele strategiczne firmy 10 3.2. Strategia operacyjna firmy 11 3.3. Strategia produktowa 11 4. Program działania 12 4.1. Wprowadzenie nowego produktu na rynek 12 4.2. Projektowanie nowego produktu 13 4.3. Prognozowanie popytu na produkt 13 5. Podsumowanie 14 Załączniki 14 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Firma produkcyjna „Nordic Hangers” ma swoją siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim na jednej z większych dzielnic. Ulokowana jest blisko drogi wyjazdowej z miasta oraz posiada łatwy dostęp do hurtowni i odbiorców indywidualnych jak i firm. Położenie centralnego punktu sprzedaży blisko hali produkcyjnej powoduje szybki dostęp i monitoring zapasów jak i wytworzonych już produktów. Budynek zarządu firmy znajduje się po drugiej stronie ulicy co umożliwia częste kontrole nad pracami wykonywanymi na hali produkcyjnej oraz możliwość szybkiej komunikacji między biurami. Działalność prowadzona jest jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiada prezesa który jest członkiem zarządu firmy. Zarząd tworzą 4 osoby. 55% udziałów firmy posiada prezes, zaś 45% podzielone jest na trzech pozostałych właścicieli. Najważniejszą osobą w firmie jest przede wszystkim prezes, który odpowiedzialny jest za finanse i kontrole swoich podwładnych. Druga najważniejszą komórką organizacyjną jest Rada nadzorcza która ustala wysokość produkcji oraz możliwość wprowadzenia nowszej technologii lub nowego produktu na rynek. Następnym szczeblem w firmie jest kierownik produkcyjny który posiada tak naprawdę realna władze nad swoimi pracownikami oraz jako pierwszy dowiaduje się o problemach technicznych na linii produkcyjnej. Zajmuje się on również spisywaniem i donoszeniem raportów na temat pracy pracowników, dzięki którym możliwe jest ich rozliczenie. W firmie zatrudnionych jest 3 kierowników którzy pracują w systemie 3 zmianowym. W punkcie sprzedaży znajduje się sekretariat w którym klienci składają zamówienia na nasze produkty. W sekretariacie znajduje się też dział kadr gdzie pracownicy rozliczani są ze swoich comiesięcznych zysków. Na hali produkcyjnej istnieje system 3 zmianowy co powoduje nieustanną pracę maszyn jak i ludzi, dlatego zatrudnionych jest 38 osób. Hala podzielona jest na sektory: Sektor pierwszy to produkcja plastikowych sztućców (widelce i noże) na którym zatrudnionych jest dwóch pracowników którzy są wyszkoleni do pracy ze specjalną...