Alotropia-występowanie tego samego pierwiastka w odmianach różniących się od siebie budową wewnętrzną i właściwościami.

Odmiany alotropowe tlenu to;

•tlen cząsteczkowy O2 - jest gazem; bezbarwny,bezwonny, bez smaku, podtrzymuje palenie, trudno rozpuszczalny w wodzie.

•ozon O3 - jest niebieskim gazem, o większej gęstości od powietrza. Ma zapach powietrza po burzy (powstaje w temperaturze łuku elektrycznego podczas uderzeń piorunów).

Niektóre z odmian alotropowych siarki;

•siarka rombowa- żółta substancja krystaliczna, rozpuszczalna w CS2, składa się z cząsteczek pierścieniowych ośmioatomowych (S8, oktasiarka), trwała w warunkach normalnych.

•siarka jednoskośna- jasnożółta substancja krystaliczna, otrzymywana z Sα w temperaturze 95,5°C, również zbudowana z oktasiarki i rozpuszczalna w CS2

•siarka żółta-ruchliwa ciecz składająca się z oktasiarki i ośmioatomowych łańcuchów, istnieje w zakresie od 119,6 (temperatura topnienia siarki) do 160°C.

•polisiarka- gęsta, lepka ciecz barwy czerwonobrunatnej, zbudowana z długich spiralnych łańcuchów, osiągająca najwyższą lepkość przy temperaturze ok. 200°C. W temperaturze 445°C siarka przechodzi w stan pary, tworząc cząsteczki początkowo S8 dalsze ogrzewanie daje cząsteczki S6, S4 i dla bardzo wysokich temperatur S2

•siarka plastyczna- zbudowana głównie z Sµ, powstaje wskutek jej oziębienia w wodzie, jest ciągliwa.

•siarka bezpostaciowa- subtelny jasnożółty proszek otrzymywany przez kondensację par siarki, trudno rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, powoli przechodzi w siarkę jednoskośną, następnie w rąbową.

Odmiany alotropowe arsenu;

•odmiana α – jest kruchym metalem, który matowieje w kontakcie z powietrzem i silnie reaguje z wodą.

•odmiana β – jest żółtym, bezpostaciowym proszkiem, dużo mniej reaktywnym od odmiany α.

Odmiany alotropowe manganu;

•odmiana α-(poniżej 700 °C)

•odmiana β-(między 700 °C a 1079 °C)

•odmiana γ- (między 1079 °C a 1143 °C) dość miękka, łatwo poddaje się obróbce mechanicznej,

•odmiana δ-(powyżej 1143°)

Odmiany alotropowe selenu;

•selen szary lub metaliczny- o kolorze srebrzystoszarym, kruchy. Utlenia się on na powietrzu powoli, nie reaguje z wodą, lecz reaguje zarówno z kwasami, jak i zasadami.

•selen czerwony-to czerwone ciało amorficzne. Jest bardzo reaktywny, pali się na powietrzu i gwałtownie reaguje z wodą.

•odmiana γ- to szkliste szaroróżowe ciało stałe. Jest to odmiana pośrednia między odmianami alfa i beta – uzyskuje się ją, gwałtownie schładzając ciekły selen

Odmiany alotropowe żelaza;

•żelazo α – trwałe do temperatury Curie (768 °C), ferromagnetyk, sieć krystaliczna: układ regularny wewnętrznie centrowany (bcc) typu A2 (komórka elementarna 2,86 Å)

•żelazo β – trwałe w zakresie 768–910 °C, paramagnetyk, sieć krystaliczna: bcc typu A2 (2,90 Å)

•żelazo γ – trwałe w zakresie 910–1 400 °C, sieć krystaliczna: układ regularny ściennie centrowany (fcc) typu A1 (3,64 Å)

•żelazo δ – trwałe od 1400 do 1535 °C (temperatura topnienia), sieć krystaliczna: bcc typu A2 (2,93 Å)

Odmiany alotropowe uranu;

•rombowa- stabilna do 668 °C

•tetragonalna- stabilna w zakresie od 668 do 775 °C

•regularna- (centrowana objętościowo b.c.c) od 775 °C do temperatury topnienia.

Odmiany alotropowe cyny;

•cyna biała- (powyżej 13,2 °C.) występuje w warunkach standardowych. Odmiana ta ma sieć krystaliczną w układzie tetragonalnym, o gęstości 7,3 g/cm³. Jest ciągliwa i kowalna, odporna na korozję.

•regularną α- (o gęstości 5,85 g/cm³) pochodna cyny białej powstaje podczas obniżenia jej temperatury.

•cyną szarą- powstaje na skutek zmiany gęstości co łączy się też ze zmianą objętości.

Odmiany alotropowe antymonu;

•antymon metaliczny- forma najbardziej trwała, sieć przestrzenna ma strukturę warstwową

•antymon żółty- zawiera cząsteczki Sb4

•antymon czarny- bezpostaciowy

•antymon wybuchowy.