Mikołaj Kopernik (1473-1543) urodził się w Toruniu.Po ukończeniu Akademii Krakowskiej studiował w Bolonii Padwie Ferrarze.Większość życia spędnił jako kanonik katedry we...