1. Wstęp Mianem patologii społecznej w socjologii określa się zachowanie jednostek i określonych grup społecznych sprzeczne z wartościami lub normami danej kultury. Mogą one dotyczyć zarówno pojedynczych osób, rodzin lub struktur organizacyjnych. Do zakresu zachowań dewiacyjnych zaliczyć można: • Przestępczość • Zachowania patologiczne, dysfunkcyjne wobec rodziny • Samoniszczenie – alkoholizm, narkomania, samobójcze oraz inne działania przeciw własnej osobie • Typy zachowań aspołecznych – działania zmierzające do zaostrzenia konfliktów społecznych, narodowościowych, religijnych, itp. • Dewiacyjne zachowania seksualne – pedofilia, kazirodztwo, gwałty • Inne zachowania występujące na podłożu psychospołecznym – zaburzenia psychiczne, nerwice, itp. 2. Alkoholizm Alkoholizm to jedna z najbardziej rozpowszechnionych patologii w Polsce i na świecie, ciesząca się również bardzo dużym przyzwoleniem społecznym, natomiast abstynencja uważana jest za rzecz nienaturalną. Alkoholicy pochodzą z różnych środowisk i stanowią od 10 do 15 procent społeczeństwa. Nadużywanie alkoholu jest bez wątpienia przyczyną dezorganizacji i rozbicia wielu rodzin. Powoduje to także straty w gospodarce – drastyczne obniżenie jakości i wydajności pracy, absencja i wypadki przy pracy. Jest to także przyczyna wielu innych zachowań patologicznych – przestępczości, wandalizmów czy samobójstw. Istotną kwestią jest temat nadużywania alkoholu wśród nieletnich. Powszechna dostępność napojów alkoholowych w sklepach oraz nieograniczony czas handlu alkoholem sprzyja rozprzestrzenianiu się tego zjawiska. Również i tutaj istnieje społeczne przyzwolenie – widok pijanej młodzieży dzisiaj już nikogo nie dziwi. 3. Narkomania Zjawisko narkomanii zawsze miało swoje miejsce w dziejach ludzkości, choć przez długi czas miało ono charakter sporadyczny i bardziej jednostkowy niż społeczny. Szukanie coraz to nowszych sposobów, ułatwiających rozwiązywanie życiowych problemów oraz rozładowywaniu napięcia, doprowadziło do "rozpowszechniania się" uzależnień, a między innymi właśnie narkomanii. Mimo, iż zjawisko to jest już znane od wielu wieków, żadne z dotychczasowych działań, zmierzających do całkowitego usunięcia lub przynajmniej ograniczenia negatywnych skutków - nie przyniosło oczekiwanych efektów. Zjawisko narkomanii zaczyna obejmować coraz to młodsze pokolenia, a granica wieku osób sięgających po narkotyki, ciągle się obniża. Narkotyki stały się kolejną używką, lecz w przeciwieństwie do innych używek, takich jak kawa, herbata czy nawet alkohol - dokonują one ogromnych spustoszeń w organizmie człowieka. Jak...