Aby obliczyć pierwiastek n-tego stopnia z liczby należy do pliku naszego programu w C++ dołączyć bibliotekę cmath a następnie w programie umieszczamy taki kod:int x = 2;
int n = 3;
int wynik = exp(log(x)/n) //x do potegi 1/n

Zmienna wynik to cyfra 2 podniesiona do potęgi 1/3 czyli inaczej pierwiastek trzeciego stopnia z cyfry 2.

Podstawiając za zmienną n dowolną liczbę możemy znaleźć pierwiastek n-tego stopnia z x.