1.Promieniowanie jonizujące jest wysokoenergetyczne i jego cząstki posiadają na tyle wysoką energię, że są w stanie wywołać jonizację atomu. Jest to również promieniowanie elektromagnetyczne (y, X) lub cząstkowe (α, β), które w czasie przenikania przez materię ma zdolność wytwarzania, bezpośrednio lub pośrednio jonów (z wyłączeniem fotonów promieniowania ultrafioletowego). Promieniowanie to inaczej wysłanie i przekazywanie energii a gdy ciało promieniuje znaczy to, że wysyła lub emituje energię. 2. Źródłem takiego promieniowania mogą być urządzenia medyczne takie jak aparaty rentgenowskie, urządzenia przemysłowe lub inne wykorzystywane przez ludzi na co dzień, których specjalne obudowy niwelują siłę promieniowania prawie do zera, substancje w tym pierwiastki lub ich związki chemiczne, nazywane promieniotwórczymi bądź radioaktywnymi, np. rad. Są też źródła promieniowania na które człowiek nie ma wpływu; - Promieniowanie ziemskie to promieniowanie które wydobywa się ze skorupy ziemskiej przez rozpad pierwiastków radioaktywnych takich jak uran i tor. Jest to naturalny przebieg tworzenia planet a czas połowicznego rozpadu takich pierwiastków wynosi miliony lat. Każdy rejon geograficzny ma zróżnicowane promieniowanie które bardzo mocno uzależnione jest od składu chemicznego gleby i skał. - Promieniowanie kosmiczne to takie, którego źródłem są procesy tworzenia pierwiastków radioaktywnych poza naszą planetą. Promieniowanie to pochodzi od pozostałych planet, księżyców i innych ciał. Za ten rodzaj oddziaływania odpowiedzialne są cząstki elementarne i fotony oraz inne cząstki, które nie zostały jeszcze zbadane. Siła tego oddziaływania zależy od odległości od Ziemi przy czym należy podkreślić, że największe promieniowanie ma Słońce. - Promieniowanie pochodzące z ciała ludzkiego – to promieniowanie tworzone jest przez wiele pierwiastków, które emitują promieniowanie jonizujące. Zostają wbudowane w komórki a pochodzą z zanieczyszczonego powietrza, żywności pochodzącej z ziemi oraz wody. Wpływ promieniowania na żywą tkankę zależy od wielu czynników i może mieć dlatego bardzo skomplikowany charakter. Reakcja organizmu po napromieniowaniu jest zależna od przenikalności promieniowania i względną skutecznością biologiczną. Kolejne parametry to: wielkość dawki i jej natężenie, rodzaj ekspozycji oraz właściwości związane bezpośrednio z napromieniowanym obiektem (obszar ciała, wiek, płeć, wrażliwość osobnicza i gatunkowa, temperatura, nawodnienie, równowaga hormonalna.) Napromieniowany organizm może nie wykazywać żadnych wykrywalnych objawów przez długi czas. Wiadomo...