Dla romantyków przyroda była bardzo ważnym elementem świata, który chętnie umieszczali w swoich dziełach, poświęcając jej dużo uwagi i miejsca. Również w „Panu Tadeuszu” opisy natury pojawiają się często i są ważnymi fragmentami tegoż dzieła. Podany fragment księgi VIII jest opisem wieczoru, w czasie którego ma miejsce zajazd. Opis ten poprzedza również kłótnię Tadeusza i Telimeny. Przed epizodem opowiadającym o miłości, którą przeżywa Tadeusz elementy przyrody porównane zostają do dwójki rozmawiających kochanków. Niebo i Ziemia „wszczęli rozmową tajemną”, by na zakończenie „niebo w czyste objęło ramiona Ziemi pierś”. Opis taki wskazuje na harmonizację przyrody z przedstawionymi wydarzeniami, będąc równocześnie przygotowaniem czytelnika na mające się rozegrać sceny miłosne. Ma go również skłonić do refleksji nad uczuciami, jakie przeżywają bohaterowie. Wydarzenia w podanym fragmencie rozpoczynają się od wyjścia szlachty z dworu Sopliców, opisane jest jak „całe grono z posępną i cichą postawą pogląda w niebo”. Później ludzie nie są już ważni. Pogrążają się oni w obserwowaniu przyrody, która wysunięta zostaje na pierwszy plan. Staje się ona bohaterem głównym bieżących wydarzeń, ważniejszym od wszystkich pozostałych. Przedstawiony opis ma tajemniczy nastrój co spowodowane jest głównie ciemnościami jakie panują nocą w Soplicowie. Atmosferę grozy i niepokoju dobrze oddaje cytat: „Mrok gęstniał, tylko w gaju i koło rzeczki w łozach, błyskały wilcze oczy jako świeczki”. Stworzeniu tego nastroju, uplastycznieniu, ubarwieniu i zdynamizowaniu świata przedstawionego służą liczne środki stylistyczne, jak choćby porównanie wilczych oczu do świec w przytoczonym fragmencie. Poza tym...