1)Testament Heralkiusza Billewicza 2)Przybycie Andrzeja Kmicica do Lubicza 3)Spalenie przez Kmicica Wołmątowicz, porwanie Oleńki i pojedynek z Wołodyjowskim 4)Wybuch wojny ze Szwedami 5)Zdrada Janusza Radziwiłła, a wraz z nim Kmicica 6)Fortel Zagłoby i uwolnienie się pułkowników. 7)Podróż Kmicica z listami do księcia Bogusława. 8)Uświadomienie sobie przez Kmicica błędu i porwanie księcia Bogusława 9)Przyjęcie przez Kmicica nazwiska Babinicza i podróż do Częstochowy 10)Obrona Częstochowy, wysadzenie przez Babinicza kolubryny. 11)Udanie się Babinicza na Śląsk, gdzie przebywał krół 12)Droga powrotna z...