1)Testament Heralkiusza Billewicza

2)Przybycie Andrzeja Kmicica do Lubicza

3)Spalenie przez Kmicica Wołmątowicz, porwanie Oleńki i pojedynek z Wołodyjowskim

4)Wybuch wojny ze Szwedami

5)Zdrada Janusza Radziwiłła, a wraz z nim Kmicica

6)Fortel Zagłoby i uwolnienie się pułkowników.

7)Podróż Kmicica z listami do księcia Bogusława.

8)Uświadomienie sobie przez Kmicica błędu i porwanie księcia Bogusława

9)Przyjęcie przez Kmicica nazwiska Babinicza i podróż do Częstochowy

10)Obrona Częstochowy, wysadzenie przez Babinicza kolubryny.

11)Udanie się Babinicza na Śląsk, gdzie przebywał krół

12)Droga powrotna z królem do Polski. Kmicic ratuje królowi życie

13)Konfrontacja z Wołodyjowskim

14)Kmicic z oddziałem Tatarów wyrusza walczyć u boku hetmana Sapiehy

15)Postój w Zamościu, gdzie ratuje Anusię Borzobohatą-Krasieńską

16)Walka z księciem Bogusławem

17)Koniec wojny - Kmicic powraca do Lubicza, dostaje przebaczenie Oleńki.