Biblia jest to Zbiór ksiąg judaizmu i chrześcijaństwa. Biblia składa się ze starego i nowego testamentu. Została ona napisana w trzech jezykach:

Hebrajskim,

Greckim,

Aramejskim.

Stary testament składa się z 46 ksiąg. Pięć pierwszych ksiąg Starego testamentu nosi nazwe "Pięcioksięgu" lub "Praw Mojżesza"

Są to:

-" Ksiega rodzaju"

-"Ksiega Wyjścia",

-"Ksiega Kapłańska"

-"Księga Liczb",

-"Księga Powtórzonego Prawa."

Strary testament zawiera m. in. dzieje przymierza z ludzmi, dzieje Noego, Abrahama, Mojżesza.

Nowy testament składa się z 27 ksiąg. Sklada się On z:

Ewangeli. jest ich 4 (Mateusza, Jana Marka Łukasza)

Listów Apostolskich (21 lstów)

Dzieje Apostolskie

Apokalipsa św. Jana