Czy tylko i wyłącznie człowiek jest odpowiedzialny za zwiększający się efekt cieplarniany? Opinie na ten temat są zdecydowanie podzielone. Zwolennicy każdej z tych opinii przedstawiają argumenty potwierdzające ich stanowiska. Jaka jest jednak faktyczna sytuacja i kto tak na prawdę jest odpowiedzialny za zwiększenie się efektu cieplarnianego? Na samy początku jednak warto by się zastanowić, czym właściwie jest efekt cieplarniany. „Efekt cieplarniany - wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracją dwutlenku węgla (lub innych gazów nieprzezroczystych dla podczerwonego promieniowania – tzw. gazów cieplarnianych), jeden z negatywnych skutków skażenia środowiska naturalnego. Polega na zatrzymywaniu się w atmosferze coraz większych części promieniowania podczerwonego, co prowadzi do ogrzewania się Ziemi. Przypuszcza się, że jest to wynik zmiany zawartości gazów w powietrzu, a szczególnie gwałtownego wzrostu stężenia dwutlenku węgla.”1 Inne ciała niebieskie, nieposiadające atmosfery, takie jak np. Księżyc, pochłaniają i emitują promieniowanie bezpośrednio ze swojej powierzchni. Dzięki atmosferze proces wypromieniowywania ciepła z powierzchni ciała niebieskiego zostaje zaburzony. Proces ten jest wywołany przez gazy cieplarniane pyły zawieszone w przestrzeni atmosfery. Wielu ludzi podziela pogląd, iż to z winy człowieka klimat się ociepla i powstaje efekt cieplarniany. Zmiana klimatu i jego ocieplenie są spowodowane emisją gazów cieplarnianych przez człowieka do atmosfery. Gazy cieplarniane składają się głównie z pary wodnej, która jest odpowiedzialna za około 60% efektu cieplarnianego, jednak globalna zawartość pary wodnej w atmosferze nie zmieniła się zbytnio w ciągu ostatnich stuleci. Natomiast zawartość w powietrzu dwutlenku węgla, drugiego ważnego gazu cieplarnianego znacznie wzrosła, w porównaniu z epoką przedprzemysłową. Z 280 do 370 ppm (jednostka w której przedstawia się bardzo rozcieńczone lub rozproszone roztwory związków chemicznych - 1 ppm = 1 cząsteczka na 1 milion cząsteczek powietrza) Według niektórych badań dwutlenek węgla odpowiada za około 20% efektu cieplarnianego. Także metan i ozon osiągają coraz większe globalne stężenie w powietrzu. Gazy cieplarniane należą do gazów śladowych, stanowiąc (z wyjątkiem CO2) 1 milionową lub nawet mniejszą część całkowitej masy atmosfery. Gazy cieplarniane pochodzą one z wielu źródeł, takich jak: przemysł, spalanie paliw kopalnych, dostarczających energii; wypalaniem lasów; używaniem gazu freonu; fabryk; rolnictwa oraz motoryzacji, itd. Gazy cieplarniane zmieniają klimat Ziemi, zwiększając...