Kultura jest pojęciem bardzo złożonym i różnorodnym. Termin ten można rozumieć jako ogół materialnego, a także duchowego dorobku społeczeństwa. Każda z cywilizacji zamieszkująca naszą planetę wykształciła podczas swojego rozwoju niepowtarzalną i unikalną, ograniczoną zazwyczaj do określonej szerokości geograficznej kulturę. Ludzie zamieszkują różne rejony świata, w tym samym czasie potrafili stworzyć zupełnie odmienne kanony piękna i estetyki, które formowały ich umysły i wpływały na kształcenie się ich odrębności i poczucia przynależności do danej grupy społecznej. Otaczający nas świat jest piękny i ciekawy gdyż żyją na nim tak bardzo różnorodni i niepowtarzalni ludzie. Człowieka od wieków fascynowało wszystko to co było odmienne i nieznane. Różnorodność ta interesowała człowieka szczególnie w czasach gdy przepływ informacji był w znacznym stopniu ograniczony z powodu barier technologicznych. Wraz z nastaniem XX w nazywanego wiekiem informacji, komputerów, nowoczesnych technologii, świat przestał być dla ludzi tajemniczy i zaskakujący. Zwykło się mówić, że społeczeństwo informacyjne XX w zamieszkuje globalna wioskę. Jest to bardzo wyraźny przykład na to, że dla człowieka współczesnego otaczający go świat skurczył się. Niczym nieograniczony przepływ informacji spowodował wykształcenie się uniwersalnej i prostej w odbiorze kultury popularnej. Twórcy kultury masowej stawiają sobie za cel dotarcie do jak największego...