Kultura jest pojęciem bardzo złożonym i różnorodnym. Termin ten można rozumieć jako ogół materialnego, a także duchowego dorobku społeczeństwa. Każda z cywilizacji zamieszkująca naszą planetę wykształciła podczas swojego rozwoju niepowtarzalną i unikalną, ograniczoną zazwyczaj do określonej szerokości geograficznej kulturę. Ludzie zamieszkują różne rejony świata, w tym samym czasie potrafili stworzyć zupełnie odmienne kanony piękna i estetyki, które formowały ich umysły i wpływały na kształcenie się ich odrębności i poczucia przynależności do danej grupy społecznej.

Otaczający nas świat jest piękny i ciekawy gdyż żyją na nim tak bardzo różnorodni i niepowtarzalni ludzie. Człowieka od wieków fascynowało wszystko to co było odmienne i nieznane. Różnorodność ta interesowała człowieka szczególnie w czasach gdy przepływ informacji był w znacznym stopniu ograniczony z powodu barier technologicznych. Wraz z nastaniem XX w nazywanego wiekiem informacji, komputerów, nowoczesnych technologii, świat przestał być dla ludzi tajemniczy i zaskakujący. Zwykło się mówić, że społeczeństwo informacyjne XX w zamieszkuje globalna wioskę. Jest to bardzo wyraźny przykład na to, że dla człowieka współczesnego otaczający go świat skurczył się. Niczym nieograniczony przepływ informacji spowodował wykształcenie się uniwersalnej i prostej w odbiorze kultury popularnej. Twórcy kultury masowej stawiają sobie za cel dotarcie do jak największego grona potencjalnych odbiorców. Kultura popularna polega na schlebianiu gustom swych odbiorców. Kultura ta której zasięg jest nieograniczony terytorialnie zmierza do ujednolicenia kanonów piękna i poczucia estetyki wśród swych odbiorców.

Niezaprzeczalną rolą każdej kultury jest dążenie do rozwoju psychicznego i intelektualnego jej odbiorcy. Mam jednak wątpliwości czy taka rolę można przypisać kulturze popularnej. Nie3 jestem przekonany czy kiepski film komediowy posługujący się niezbyt wyszukanym humorem lub blond-dziewczyna śpiewająca łatwo w padającą w ucho piosenkę na koncercie są w stanie nauczyć mnie jako odbiorcy czegoś o życiu czy zmusić do refleksji. Sądzę, iż problem polega na tym, że kultura masowa jest nastawiona przede wszystkim na zysk marketingowy. Sprowadza