„Hej górol jo se górol, hej spod samiućkik Tater, hej dyscyk mniy wykompoł, hej wykołysoł wiater” W swym eseju przybliżę swoją kulturę, na której wychowali się moi praojcowie oraz poniekąd ja. W pierwszej kolejności chcę przyznać się, iż nie płynie we mnie ,,czysto błękitna” krew góralska, gdyż moja mama- rodowita góralka- wyszła za mąż za tak zwanego ,,cepra”, czyli popełniła góralski mezalians. Na sam wpierw wyjaśnię termin tożsamości kulturowej. Według W. Burszta jest to ,, identyfikacja grupowo- terytorialna i wyobrażona. Istnieją tożsamości „przenikające”, narzucone (narodowość, grupa lokalna, tradycje rodzinne, religia), jak i tożsamości złożone, sytuacyjne.” Wychowałam się wśród wysokich gór, krystalicznych wód, przy śpiewie góralskiej muzyki na tak zwanym ,,Skalnym Podhalu”. Tutaj rodzili się i dorastali takie osobistości jak: J. Krzeptowski ,,Sabała”, W. Orkan, K. Przerwa Tetmajer, A. Suski, J. Tischner.Ten przecudny pejzaż inspirował tak wielkich ludzi jak: Sienkiewicza, Makuszyńskiego, Szymanowskiego, Witkacego i wielu innych. Podhale graniczy z takimi regionami polsko-słowackimi jak Orawa i Spisz. Skąd zatem ta kultura się wzięła? Otóż powstała ona w wyniku połączenia się wszystkich kultur krain karpackich, czyli polskiej , słowackiej, madziarskiej i bałkańskiej. I mimo z upływem lat, stuleci nadal jest ona żywa i kultywowana. Podczas II Wojny Światowej Podhale, szczególnie Zakopane było bardzo atrakcyjnym kurortem dla Niemców. Uważali oni, iż gwara góralska bardzo przypomina ich język niemiecki ojczysty (twardość sylaby, akcent) i dlatego czuli się tutaj jak wśród swoich. Stolicą Podhala nie jest wbrew przypuszczeniom Zakopane a Nowy Targ. Folklor góralski jest jedną z największych atrakcji na Podhalu i co roku przyciąga on rzesze turystów z całego świata, którzy chcą posłuchać góralskiej muzyki, zobaczyć żwawe tańce oraz posmakować w tutejszej kuchni. Czym się różni od innych kultur? Otóż w odróżnieniu od innych kultur tutaj folklor jest prawdziwy, żywy, kolorowy a tradycja i obyczaje są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Charakterystycznymi cechami Podhala są: gwara, muzyka, taniec, ubiór tradycja/ obyczaje, sztuka ludowa i kuchnia. Gwara góralska , czyli specyficzna mowa, dialekt języka polskiego połączony z naleciałościami słowackimi i bałkańskimi. Charakteryzuje się ona wymawianiem m.in.: c zamiast cz (cego? cemu?), s zamiast sz (skoła, sumi), z zamiast ż (zeby,zurek), k zamiast ch (kciołek, ik) oraz tym, że akcentuje się pierwszą sylabę. Gwara góralska zachowała również wiele archaizmów staropolskich tj.( aboś, kufa, dyć to)....