Rozrząd silnika to podzespół odpowiedzialny za sterowanie mechanizmem zaworów w celu ich otwierania i zamykania w odpowiednim momencie pracy silnika. Pod określeniem wymiany rozrządu rozumie się wymianę elementu realizującego napęd wałków rozrządu od wału korbowego silnika, czyli najczęściej paska zębatego. Występuje także rozrząd o napędzie łańcuszka rozrządu, oraz przy pomocy kół zębatych(bezawaryjnych). Pasek wyposażony jest dodatkowo w rolkę prowadzącą oraz rolkę napinacza. Pasek rozrządu może także napędzać pompę cieczy chłodzącej. Pasek wskutek wyeksploatowania ulega wytarciu i rozciągnięciu i okresowo zachodzi konieczność jego wymiany. Przeprowadza się ją w ściśle określonych odstępach czasu lub co określony przebieg, gdyż awaria paska rozrządu może doprowadzić do zniszczenia mechanizmu zaworowego silnika, a także tłoków i korbowodów, jeśli tłoki zderzą się z zaworami. Jeżeli napęd rozrządu realizowany jest poprzez łańcuch lub koła zębate, ich wymiana również bywa konieczna, jednak zdecydowanie rzadziej niż paska zębatego. Procedura wymiany we wszystkich przypadkach wygląda podobnie. W celu dokonania wymiany paska rozrządu i jego rolek napinających i prowadzących konieczne jest zdemontowanie obudowy rozrządu. Następnie odkręcana jest śruba ustalająca...