Rozrząd silnika to podzespół odpowiedzialny za sterowanie mechanizmem zaworów w celu ich otwierania i zamykania w odpowiednim momencie pracy silnika. Pod określeniem wymiany rozrządu rozumie się wymianę elementu realizującego napęd wałków rozrządu od wału korbowego silnika, czyli najczęściej paska zębatego. Występuje także rozrząd o napędzie łańcuszka rozrządu, oraz przy pomocy kół zębatych(bezawaryjnych). Pasek wyposażony jest dodatkowo w rolkę prowadzącą oraz rolkę napinacza. Pasek rozrządu może także napędzać pompę cieczy chłodzącej.

Pasek wskutek wyeksploatowania ulega wytarciu i rozciągnięciu i okresowo zachodzi konieczność jego wymiany. Przeprowadza się ją w ściśle określonych odstępach czasu lub co określony przebieg, gdyż awaria paska rozrządu może doprowadzić do zniszczenia mechanizmu zaworowego silnika, a także tłoków i korbowodów, jeśli tłoki zderzą się z zaworami. Jeżeli napęd rozrządu realizowany jest poprzez łańcuch lub koła zębate, ich wymiana również bywa konieczna, jednak zdecydowanie rzadziej niż paska zębatego. Procedura wymiany we wszystkich przypadkach wygląda podobnie.

W celu dokonania wymiany paska rozrządu i jego rolek napinających i prowadzących konieczne jest zdemontowanie obudowy rozrządu. Następnie odkręcana jest śruba ustalająca rolki napinającej pasek, który może zostać zsunięty z kół napędowych. Następnie odkręcana jest śruba mocująca rolkę napinającą i rolkę prowadzącą. Po zamontowaniu nowych rolek wał korbowy oraz wałki rozrządu ustawiane są w odpowiedniej pozycji, zgodnie z umieszczonymi na nich znakami i instrukcją warsztatową dotyczącą danego modelu silnika. Następnie na koła zakładany jest nowy pasek i naprężany do odpowiedniej wartości. Po jej osiągnięciu dokręcana jest śruba ustalająca rolki napinającej. Jeśli pasek rozrządu napędza także pompę cieczy chłodzącej, zalecane jest dokonanie wymiany tej pompy, aby jej późniejsza awaria nie spowodowała ponownej konieczności rozmontowywania rozrządu.