W moim wypracowaniu będę przedstawiać dwa fragmenty z "Przedwiośnia" S. Żeromskiego, które dotyczą "szklanych domów". Głównymi bohaterami tej powieści są Seweryn Baryka i jego syn Cezary. Seweryn jest to człowiek upary, goniący za dobrobytem i wygodą. Natomiast Cezary nie rozumie pragnień swojego ojca. Cezary jest patriotą, który ma problem z dokonaniem właściwej drogi realizacji swojego patriotyzmu.

W pierwszym fragmencie Seweryn Boryka i jego syn Cezary rozmawiają kraju. Ojciec chce pokazać synowi swój kraj z jak najlepszej strony. Mówi o pięknych szklanych domach, którzy tworza je "ludzie mądrzy,pożyteczni, twórcy świadomi i natchnien". Domy są kolorowe, różnorodne, ciepłe w zimie, chłodne latem, nie ma w nim pleśni ani brudu, mimo, że są całe ze szkła. Boryka odwołuje się do dwuznacznej symboliki szkła. Z jednej strony domy są piękne, czyste, doskonałe lecz z drugiej strony są kruche i nietrwałe. Koncepcja tego fragmentu jest raczej marzeniem niż realną prawdą. Mogą to być marzenia o Polsce, w której nie ma chorób ani żadnych nieporozumień.

Drugi fragment jest opisem przygranicznego miasteczka. Cezary gdy przekroczył granice państwa swoich rodziców bardzo się rozczarował. Bohater zobaczył brzydkie budynki, które były zbudowane z najtańszego materiału. Widział także pourywane rynny, dziurawe dachy, spleśniałe ściany oraz ludzi, którzy tańczyli boso. Młody Baryka próbował znaleść podobieństwo, które łączy miasteczko w którym się znajdyje a opisem jego ojca o szklanych domach.

W fragmentach są ukazane sprzeczne wartości marzeń z rzeczywistością. W miecie "szklane domy" są ukazane marzenia Polaków dotyczące przyszłości Polski. Przemiana Cezarego Baryki jest bardzo widoczna, przejawia się w jego poglądach politycznych. Bohater nie uznaje juz innych wzorców i uważa , że do zmian tak potrzebnych w tym okresie Polsce niepotrzebna jest żadna władza polityczna.