W moim wypracowaniu będę przedstawiać dwa fragmenty z "Przedwiośnia" S. Żeromskiego, które dotyczą "szklanych domów". Głównymi bohaterami tej powieści są Seweryn Baryka i jego syn Cezary. Seweryn jest to człowiek upary, goniący za dobrobytem i wygodą. Natomiast Cezary nie rozumie pragnień swojego ojca. Cezary jest patriotą, który ma problem z dokonaniem właściwej drogi realizacji swojego patriotyzmu. W pierwszym fragmencie Seweryn Boryka i jego syn Cezary rozmawiają kraju. Ojciec chce pokazać synowi swój kraj z jak najlepszej strony. Mówi o pięknych szklanych domach, którzy tworza je "ludzie mądrzy,pożyteczni, twórcy świadomi i natchnien". Domy są kolorowe, różnorodne, ciepłe w zimie, chłodne latem, nie ma w nim pleśni ani brudu, mimo, że są całe ze szkła. Boryka odwołuje się do dwuznacznej symboliki szkła. Z jednej strony domy są piękne, czyste, doskonałe lecz z drugiej strony są kruche i nietrwałe. Koncepcja tego fragmentu jest raczej marzeniem niż realną prawdą. Mogą to być marzenia o Polsce, w której nie ma chorób ani żadnych nieporozumień. Drugi fragment jest opisem przygranicznego miasteczka. Cezary gdy przekroczył granice państwa swoich rodziców bardzo się rozczarował. Bohater zobaczył brzydkie budynki, które były zbudowane z...