"Dies irae" to opis dnia sądu ostatecznego nawiązującego do apokalipsy św. Jana. Podmiot liryczny to człowiek. Adam wypowiadający się głosem ludzkości. Człowiek w hymnie Kasprowicza jest ciepiący i przerażony a jednocześnie zbuntowany i bluźniący przeciwko Bogu, oskarżający go o całe zło świata. W hymnie Kasprowicza widać wyraźne nawiązania do Wielkiej improwizacji Adama Mickiewicza.