W Panu Tadeuszu możemy wyróżnić wiele tradycji i obyczajów szlacheckich takich jak: usługiwanie damą przy stole, nadawanie imion i przydomków, gościnność, tradycje biesiadowania, tradycyjne ubiory, religijność , sposób mówienia i tytułowania, rozpoczynanie i kończenie ważnych uroczystości tańcem - polonezem.

1. Symbolika poloneza.

W pierwszej parze Podkomorży prowadzi Zosię - przedstawiciel starszego pokolenia wprowadza przedstawicielkę młodego pokolenia. Symbolizuje on pojednanie jedności narodowej - dwóch skłóconych rodów.

2. Ucztowanie.

*Wiadomości wstępne

-po przejściu wojsk napoleońskich przez Litwę.Ostatnia księga. Fragment dotyczy uczty na cześć generałów. Występuje szlachta polska i Henryk Dąbrowski, Podkomorży jako organizator uczty. Odbywają się tam zaręczyny Tadeusza i Zosi, Telimeny i Rejenta, Asesora z Teklą.* Opis uczty (jako motyw literacki)

Dania są wnoszone w odpowiedniej kolejności, najpierw typowo polskie, jak barszcze królewski i rosół, następnie dania obce - świadczy to o tym, iż tradycja jest na pierwszym miejscu, ale nie jest konserwatywna. Bogactwo dań świadczy o dostatku i gościnności oraz szacunku i randze gości wydarzenia. Alkohol jest częścią tradycji. Kolejnym elementem biesiadowania jest podziwianie rodowej zastawy serwis przedstawia pory roku - naturę(świadczy to o jedności życia z naturą

Generał dąbrowski zachwyca się serwisem. Wojski informuje że zastawa jest pamiątką uczt gdy polska była jeszcze niepodległa)

* Sposoby obrazowania

- wyliczenia: aby ukazać bogactwo ucztowania

- Mnogość środków stylistycznych : ~

~porównania: "Zboża jak na drożdżach rosną"

~epitety: barszcz królewski

~metafora: żyto ubrane

- funkcje wpływające na plastyczność obrazu

- obce nazwy i określenia (otwartość na inne kultury)

3.Stosunek poety do szlacheckiej tradycji ucztowania.

Poeta ukazuje biesiadowanie jako ważny element tradycji polskiej i zauważa, że tradycja się zmienia. Z jednej strony dostrzega plusy: otwartość na obce kultury, z drugiej jednak strony także minusy : zanik tradycji.