W Panu Tadeuszu możemy wyróżnić wiele tradycji i obyczajów szlacheckich takich jak: usługiwanie damą przy stole, nadawanie imion i przydomków, gościnność, tradycje biesiadowania, tradycyjne ubiory, religijność , sposób mówienia i tytułowania, rozpoczynanie i kończenie ważnych uroczystości tańcem - polonezem. 1. Symbolika poloneza. W pierwszej parze Podkomorży prowadzi Zosię - przedstawiciel starszego pokolenia wprowadza przedstawicielkę młodego pokolenia. Symbolizuje on pojednanie jedności narodowej - dwóch skłóconych rodów. 2. Ucztowanie. *Wiadomości wstępne -po przejściu wojsk napoleońskich przez Litwę.Ostatnia księga. Fragment dotyczy uczty na cześć generałów. Występuje szlachta polska i Henryk Dąbrowski, Podkomorży jako organizator uczty. Odbywają się tam zaręczyny Tadeusza i Zosi, Telimeny i Rejenta, Asesora z Teklą. * Opis uczty (jako motyw literacki) Dania są wnoszone w odpowiedniej kolejności, najpierw typowo polskie, jak barszcze królewski i rosół, następnie dania obce - świadczy to o tym, iż tradycja jest na pierwszym miejscu, ale nie jest konserwatywna. Bogactwo dań świadczy o dostatku i gościnności oraz szacunku i randze gości wydarzenia. Alkohol jest częścią tradycji. Kolejnym elementem biesiadowania jest podziwianie rodowej zastawy serwis przedstawia pory roku - naturę(świadczy to o...