Wypalenie zawodowe to ważny problem dzisiejszych czasów. Praca, jeśli jest źródłem zadowolenia, wiąże się z poczuciem kompetencji i satysfakcji, może być czynnikiem podbudowującym psychiczną i fizyczną kondycję człowieka. W szczególnych przypadkach może stać się jednak źródłem apatii, beznadziejności, niezadowolenia z życia, może powodować poczucie niedostosowania i niekompetencji. Wypalenie zawodowe to kolejna choroba cywilizacyjna, która może dotknąć każdego z nas, niezależnie od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanych obowiązków. Jednak podjęcie zapobiegawczych działań oraz wiedza o możliwościach walki z zaistniałą kryzysową sytuacją mogą sprawić, że przestanie ona być trudnym wyzwaniem zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Powstaje coraz więcej publikacji poświęconych tej tematyce. Właściwie każdy ma nieograniczony dostęp do zaczerpnięcia informacji dotyczących zagadnienia zjawiska wypalenia zawodowego. Mimo to jednak wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, iż może być już dotkniętymi wypaleniem zawodowym, a brak świadomości prowadzi do negatywnych konsekwencji. Syndrom wypalenia zawodowego jest rodzajem znużenia, które może spotkać człowieka w zróżnicowany sposób. Syndrom wypalenia stan wyczerpania cielesnego, duchowego lub uczuciowego. Proces ten zaczyna się bardzo powoli i niezauważalnie, a ujawnia się nagle i z dużą siłą. Objawy mają ogromny wpływ na życie zawodowe, czas wolny od pracy, relacje ze znajomymi, związki partnerskie i funkcjonowanie jednostki w rodzinie. Koszty wypalenia, jakie muszą ponieść obie strony, zarówno pracownik, jak i pracodawca, są ogromne . Niestabilność i zmienność współczesnego rynku pracy wywołują u osób zatrudnionych brak pewności, co do ich przyszłości w firmie. Z kolei pracodawca dostrzega spadek wydajności takiego pracownika, a to przekłada się na obniżenie rentowności całego przedsiębiorstwa. W literaturze pojęcie wypalenia nie jest stosowane jednoznacznie. Termin ,,wypalenie’’ (burnout))został wprowadzony do języka naukowego przez amerykańskiego psychiatrę Herberta Freudenbergera. W angielskim języku potocznym oznacza mniej więcej: jestem wyczerpany i nie mogę nic więcej zrobić, dać. Stan wyczerpania fizycznego oraz psychicznego to jedna z występujących definicji charakteryzująca pojęcie wypalenia zawodowego. Wypalenie postrzegane jest jako proces, którego pierwsze symptomy są często niezauważalne, co przekłada się na trudności ze zdiagnozowaniem opisywanego problemu. Objawy wypalenia wpływają jednak na życie zawodowe, rodzinne oraz na inne płaszczyzny, w jakich funkcjonuje jednostka. Według H....