Wizje nieistniejących lecz idealnych światów towarzyszą człowiekowi od wieków. Pierwsze arkadie wyobrażał sobie i opisywał już Platon czy Morus. Również XIX-wiecznie pisarze podejmowali próby tworzenia światów doskonałych. Elementy arkadii znajdujemy w prozach zarówno Elizy Orzeszkowej jak i Bolesława Prusa. W mojej pracy skupię się na powieści Prusa „Lalka” i przybliżę Zasławek jako wzór arkadii. Zasławek jednak to nie jedyna arkadia w „Lalce”. W powieści spotkamy się również z utopijnym obrazem Paryża jak i naukową utopią profesora Geista. Wszystkie trzy obrazy są propozycjami Prusa na to jak poprawić sytuację Polski. Stara się wykreować nowy obraz człowieka, który jest potrzebny by uchronić Polskę od katastrofy. Autor wskazuje nawet na potrzebę stworzenia nowej wizji kobiety i mężczyzny. Ponieważ ówczesne są zakłamane i przepełnione romantycznym obrazem świata jaki utrwali w ludziach Mickiewicz i jemu współcześni. Majątek Zasławskiej to właśnie obraz mający ukazać właściwą drogę do poprawienia sytuacji Polski. Zasławek w pewnym sensie jest jak odizolowana wyspa Aby się do niego dostać trzeba przedrzeć się przez lasy i stawy. Taka topografią utwierdza w przekonaniu o utopijności Zasławka. Ogrody Prezesowej są dla Wokulskiego oazą szczęścia. To tam przebywa ze swoją ukochaną i to tam choć na chwilę odnajduję wewnętrzny spokój. Miasteczko jest przykładem na to jakie możliwości drzemią w folwarkach. Do czego można dojść realizując pozytywistyczne ideały. Prus kreuje majątek Zasławskiej na idealne gospodarstwo a ją samą zaś na doskonałego zarządcę. Jest tam wszystko czego brakowało w polskiej ekonomii drugiej połowy XIXw. Właściciel dąży do maksymalnego zysku, jednak robi to w racjonalny sposób. Zacofanie i bezmyślność, które były charakterystyczne dla polskiej szlachty zostają zastąpione rozwojem technologicznym i racjonalną ekonomiką. Zasławska kupuje potrzebne maszyny i kształci się czytając specjalistyczne podręczniki. Inwestuje też w pracowników dając im godziwe wynagrodzenie, warunki do życia i możliwość realizacji najważniejszych potrzeb. Majątek Prezesowej mimo krajobrazu arkadii...