I. Literatura podmiotu:

1. Andrzejewski Jerzy, „ Popiół i diament” , wyd. Puls, Londyn 1995;

2. Fredro Aleksander, „Zemsta” , wyd. GREG , Kraków 2006;

3. Mickiewicz Adam, „ Pan Tadeusz”, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999;

4. Wyspiański Stanisław, „Wesele” wyd. KWE, Warszawa 2000;

5. „Pan Tadeusz” [Film], reż. Andrzej Wajda, Visio Film, Warszawa 1999, kaseta VHS;

6. „Popiół i diament” [Film], reż. Andrzej Wajda, Agencja Producentów Filmowych ,Warszawa 1958, kaseta VHS;

7. „Wesele” [Film], reż. Andrzej Wajda, Best Film, Warszawa 2000, kaseta VHS;

8. „Zemsta” [Film], reż. Andrzej Wajda, Visio Film, Warszawa 2002, płyta DVD;

II. Literatura przedmiotu:

1. Kałużyński Zygmunt, Raczek Tomasz, Perły kina- leksykon filmowy na XXI wiek. Michałów-Grabina: Instytut Wydawniczy Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego, 2005. Tom II: Ekranizacje literatury, (s. 211-214, 238-241, 334-339, 379)

2. Kołodyński Andrzej, Zarębski Konrad, Słownik adaptacji filmowych. Bielsko-Biała: Park, 2005, (s. 172-174, 199-201, 298-300, 320-322)

3. Kosecka Barbara, Kubisiowska Katarzyna, Lektury na ekranie czyli mały leksykon adaptacji filmowych. Kraków

4. Słodowski Jan, Tabęcki Jacek, Filmy z czterdziestolecia. Warszawa: Wydawnictwa artystyczne filmowe, 1985.

5. Wojnicka Joanna, Katafiasz Olga, Słownik wiedzy o filmie. Bielsko-Biała: Park, 2005,( s. 121-126, 168, 288-293)

III. Ramowy plan prezentacji:

1. Wstęp:

1.1 Teza : Egzegeza utworów literatury polskiej w filmach Andrzeja Wajdy.

1.2 Wyjaśnienie pojęcia adaptacji.

1.3 Przybliżenie postaci Andrzeja Wajdy: krótki życiorys, twórczość oraz zdobyte wyróżnienia.

2. Kolejność prezentowanych treści:

2.1 Film „Popiół i diament” – ekranizacja na podstawie powieści Jerzego Andrzejewskiego, opowiadająca o losach narodu polskiego tuż po II wojnie światowej.

2.2 Adaptacja dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego – pisarza oraz artysty bardzo cenionego przez Andrzeja Wajdę. Ukazanie postawy Polaków i braku chęci do walki w celu odzyskania niepodległości.

2.3 Połączenie oryginalnego tekstu z nowoczesnym widowiskiem filmowym – „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

2.4 Ekranizacja komedii Aleksandra Fredro pt. „Zemsta” – udana próba przeniesienia widza w miejsce akcji.

3. Wnioski:3.1 Podsumowanie tematu pracy: odniesienie się do dzieł literackich i filmów, oraz ukazanie, że adaptacje są jedynie przybliżeniem oryginału.

3.2 Istota wyższości pierwowzoru nad adaptacją filmową jak i możność całkowitej lub częściowej zmiany biegu wydarzeń akcji lub bohaterów przez reżysera.

3.3 Uwidocznienie zadania twórcy filmu jakim jest urozmaicenie i zachęcenie widza do obejrzenia jego dzieła pamiętając głównie o przesłaniu jakie pisarz chciał przekazać czytelnikowi.