Klub WiP czyli WIOSNA i Przyjaciele to grupa ludzi, których może różnić wiele: środowisko, zawód, zainteresowania czy miejsce zamieszkania. Łączy jedno – chęć mądrego inwestowania swoich pieniędzy. Inwestują w...