To cykliczne badania świadomości i zachowań ekologicznych Polaków realizowanych w ramach nowego wieloletniego programu badawczego Ministerstwa Środowiska. Program został zainicjowany w 2011 r. pogłębionym badaniem (badanie eksploracyjne). Następne pomiary (badania trackingowe) planowane są do realizacji corocznie, co umożliwić ma śledzenie dynamiki i programowanie działań, nie tylko w zakresie edukacji ekologicznej (projekty ekologiczne, w tym ogólnopolskie kampanie społeczne), w oparciu o uzyskane dane.

Pomiaru dokonywany jest pod koniec każdego roku na próbie około 1000 dorosłych Polaków. Badana jest świadomość ekologiczna i zachowania ekologiczne Polaków w następujących obszarach:

Gospodarka odpadami

Zmiany klimatu

Ochrona środowiska

Racjonalne wykorzystanie energii

Zachowania konsumenckie

Stosunek do ekologii