Ramowy plan wypowiedzi Wstęp- określenie problemu: 1. Przedstawienie problematyki konfliktu pokoleń. 2. Najczęstsze przyczyny powstawania sporów. Rozwinięcie- kolejność prezentacji argumentów: 1. Konflikt ideowy pomiędzy klasykami, a romantykami w utworze Oda do młodości Adama Mickiewicza. 2. Spór idealisty z racjonalistą w balladzie Romantyczność Adama Mickiewicza. 3. Konflikt młodzieńca - Artura - z pokoleniem „starych” w dramacie Sławomira Mrożka pt. Tango. 4. Próba buntu młodzieńca wobec despotycznej matki w Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Zakończenie- wnioski: 1. Podsumowanie omówionych przykładów literackich- następstwa sporów między pokoleniami. Chciałbym omówić na przykładach wybranych dzieł literackich problem relacji między pokoleniami. Wybrałem dzieła podane w bibliografii ponieważ uważam, że są to odpowiednie utwory na bazie których można omówić zagadnienie. Najczęściej problem ten sprowadza się do konfliktu pokoleń. Ścieranie się przeciwstawnych wartości, walka w imię osiągania celów grupowych i osobistych określają problemy w relacjach między pokoleniami, jako zjawisko społeczne. Są zwiastunem zmian, zwycięstw i klęsk, mają zarówno rolę destrukcyjną, jak i twórczą. W każdej epoce odnajdziemy problemy relacji między pokoleniami. Adam Mickiewicz w Odzie do młodości ukazuje konflikt ideowy między klasykami, a romantykami. Klasycy to reprezentanci epoki oświecenia. Epokę tą charakteryzują zagadnienia takie jak: racjonalizm- czyli kierowanie się rozumem, odrzucenie przesądów oraz zabobonów. Racjonalista charakteryzuję się postawą zdroworozsądkowa. Romantyzm natomiast miał inne założenia: występowała tutaj wiara w zjawiska nadprzyrodzone: duchy, zjawy, upiory, które ingerowały często w świat ludzki. Utwory powstałe w epoce romantyzmu są mroczne, tajemnicze, pozwalają na poznanie życia pozaziemskiego. Oda do młodości ma charakter polemiki, czyli dyskusji. Mickiewicz krytykuje starsze pokolenie. Zarzuca mu przesadny konserwatyzm oraz niechęć do przyjmowania nowych idei. Klasycy prezentują zastany porządek, skostniałe zasady. Autor uważa, że tylko młodość może odmienić świat. Osoby, które są bezgranicznie oddane tej idei, uważają że warto jest nawet poświęcić jej życie. Utwór Mickiewicza jest napisany z dużym żarem i entuzjazmem, dlatego silnie oddziaływał poprzez swoją treść na świadomość narodową. Był nie tylko symbolem walki romantyków z klasykami, ale i wezwaniem do rewolucyjnych zmian oraz buntu. Z utworem utożsamiały się całe pokolenia Polaków, jakie żyły w niewoli zaborców i pragnęły wolności. Ballada Romantyczność Adama...