Praca to nie tylko obowiązek - tworzy również uprawnienia: do godziwej zapłaty, odpowiednich warunków pracy i życia człowieka pracującego. Oprócz tych ogólnych wskazań - wartości, powinności i uprawnień moralnych - istnieją także pewne wartości i normy szczegółowe, wynikające ze specyfiki poszczególnych zawodów (tzw. etyki zawodowe). Określają one bardziej szczegółowo relacje pomiędzy pracodawcą a...