Praca to nie tylko obowiązek - tworzy również uprawnienia: do godziwej zapłaty, odpowiednich warunków pracy i życia człowieka pracującego. Oprócz tych ogólnych wskazań - wartości, powinności i uprawnień moralnych - istnieją także pewne wartości i normy szczegółowe, wynikające ze specyfiki poszczególnych zawodów (tzw. etyki zawodowe). Określają one bardziej szczegółowo relacje pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą, między wykonawcą a odbiorcą rezultatów pracy, między członkami poszczególnych grup zawodowych itp. Nie oznacza to jednak, że całość etyki pracy składa się jedynie z kodeksów etycznych dla poszczególnych zawodów.