и i i

в w w

не nie nie

он on on

на na na

я ja ja

что co / że szto

тот tamten tot

быть być byt′

с z s

а ale a

весь cały wjes′

это to eta

как jak kak

она ona ana

по po po

но ale no

они oni ani

к do k

у u u

из z iż

мы my my

за za za

ты ty ty

вы wy wy

так tak da

сказать powiedzieć skazat′

от od ot

этот ten etat

который który katoryj

мочь móc moć

о o o

человек człowiek cieławjek

один jeden adin

еще jeszcze jeścio

такой taki takoj

только tylko tol′ka

себя siebie sjebja

свое swoje swajo

какой jaki kakoj

для dla dlja

уже już uże

когда kiedy kagda

кто kto kto

вот oto/otóż wot

да tak da

год rok god

знать wiedzieć znat′

если jeśli jeśli

до do do

говорить mówić gawarit′

или albo ili

мой mój m o j

время czas wrjemja

рука ręka ruka

самый naj- samyj

нет nie niet

ни ani ni

стать stać się stat′

большой duży balszoj

наш nasz nasz

даже nawet daże

другой inny drugoj

свой swój swoj

дело sprawa djeło

под pod pod

где gdzie gdje

чтобы żeby sztoby

ну więc nu

сам sam Sam

есть jest/jeść jest′

раз raz raz

два dwa dwa

чем niż ciem

там tam tam

глаз oko głaza

первый pierwszy pierwyj

день dzień dień

жизнь życie żyzń

во w wa

тут tu/tutaj tut

ничто nic niszto

потом potem patom

со z so

очень bardzo ocień

ли czy li

при przy pri

хотеть chcieć hatjet′

надо należy nada

голова głowa gaława

без bez bjez

видеть widzieć widjet′

теперь teraz/obecnie tjepier′

идти iść idti

друг przyjaciel drug

сейчас teraz/dopiero co sjejcias

стоять stać stajat′

дом dom dom

тоже też toże

после po poslje

можно możliwe możno

слово słowo slowo

через przez / poprzez cieriez

место miejsce miesto

думать myśleć dumać

здесь tutaj zdes'

спросить zapytać sprasic

лицо twarz lico

тогда wtedy tagda

что że szto

должный właściwy dalżnyj

ведь przecież viedź

новый nowy nowyj

каждый każdy każdyj

хороший dobry charoszyj

жить żyć żyć

почему dlaczego paciemu

потому dlatego patamu

сторона strona storona

смотреть patrzeć smatriec

иметь mieć / posiadać imieć

просто po prostu prosto

понять zrozumieć paniać

сидеть siedzieć sidieć

об o ab

нога noga naga

делать robić delać

сделать zrobić sdelać

вдруг nagle wdrug

никто nikt nikto

работа praca rabota

перед przed pieried

ваш wasz wasz