Polska jest krajem leżącym w Europie Środkowej, graniczącym z siedmioma sąsiadami, oraz posiadającym dostęp do morza. Zajmujemy dziewiąte miejsce w Europie pod względem powierzchni i ósme pod względem liczby ludności. Granice Polski niejednokrotnie zmieniały się na przestrzeni dziejów. Rzeczpospolita leży w strefie klimatu umiarkowanego, ciepłego-przejściowego, przeważającą część obszaru kraju zajmują tereny nizinne (tereny niżu środkowo-europejskiego). III Rzeczpospolita jest szybko rozwijającym się państwem, członkiem wielu organizacji międzynarodowych min. Unia Europejska, NATO, ONZ.Ściśle w kulturę strategiczną wpisuje się kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Polska należy do krajów zasobnych w węgiel kamienny, brunatny, siarkę, sól kamienną, rudy miedzi i srebra, oraz surowce skalne. Jest natomiast uboga w tak ważne surowce jak: ropa naftowa, gaz ziemny i rudy żelaza