Polska jest krajem leżącym w Europie Środkowej, graniczącym z siedmioma sąsiadami, oraz posiadającym dostęp do morza. Zajmujemy dziewiąte miejsce w Europie pod względem powierzchni i ósme pod względem liczby ludności. Granice Polski niejednokrotnie zmieniały się na przestrzeni dziejów. Rzeczpospolita leży w strefie klimatu umiarkowanego, ciepłego-przejściowego, przeważającą część obszaru kraju zajmują tereny nizinne (tereny niżu środkowo-europejskiego). III Rzeczpospolita jest szybko rozwijającym się państwem, członkiem wielu organizacji międzynarodowych min. Unia...