Jak oceniasz decyzję Judyma o rozstaniu z Joanną? Doktor Judym w ocenie współczesnego młodego czytelnika.

Postać doktora Judyma kojarzy się przede wszystkim z humanitaryzmem, pomocą biednym i potrzebującym. Cale swoje młodzieńcze życie bohater poświęca medycynie i walce o zdrowie i lepsze warunki życia swoich pacjentów. Mimo iż nie zawsze wszystko idzie po jego myśli, nigdy nie traci zapału do pracy i do realizowania własnych zamierzeń. Szlachetna postać Judyma traci na swoim pozytywnym obrazie w ostatnim rozdziale powieści, kiedy bohater, co prawda w imię wysokich racji, odtrąca kochającą go kobietę- Joannę. Zmusza ja do odejścia. Mimo wielkiej miłości bohater nie chce związać się z Joanną, ponieważ jest pewien, że wtedy nie będzie mógł w pełni poświęcić się swojej misji, jaką jest niesienie pomocy innym. Ta misja jest według niego jak dług przeklęty, który musi oddać: „Muszę to oddać, com wziął. Ten dług przeklęty… Nie mogę mieć ani ojca, ani matki, ani żony, ani jednej rzeczy, którą bym przycisnął do serca z miłością, dopóki z oblicza ziemi nie znikną te podłe zmory.” Judym jest postacią, która ma w sobie cechy bohatera romantycznego. Ma on poczucie wyobcowania, jest indywidualistą, którego poglądy nie spotykają się z pozytywnymi opiniami. Ale przede wszystkim jest wewnętrznie rozdarty między miłością do Joasi, chęcią założenia rodziny, a koniecznością niesienia pomocy najuboższym. Ostatnia rozmowa Tomasza z Joanną świadczy o wielkiej miłości, jaka ich połączyła. Joasia chce być z ukochanym, mimo iż wie jak trudny zawód przyjął Judym na swoje barki. Z zaangażowaniem planuje ich wspólny dom, nie oczekuje od ukochanego wielkich luksusów. Chce mu także pomagać jako felczerka, pragnie stworzyć rodzinę, jakiej nigdy nie miała. Zostaje jednak odtrącona, jej marzenia legły w gruzach. Uważam, że Judym w tej chwili nie zważa na cierpienia dziewczyny, myśli tylko o sobie i swoich problemach, jest egoistą. Jego decyzja jest kontrowersyjna i budzi wiele wątpliwości co do swojej słuszności. Myślę, że Joasia byłaby dla Tomasza wsparciem i motywacją i na pewno nie byłaby przeszkodą w jego pracy. „Założymy szpital jak w Cisach. Och mój Boże! Będzie to coś zupełnie innego. Ja będę twoją felczerką.” Całe życie Joasi to ciężka praca, zmaganie się z przeciwnościami losu. Jest mądra i pracowita, nie boi się trudów, biedy i wyrzeczeń: „ Nie traciłam czasu na darmo. Wstawałam co dzień, w ciągu całego czasu, rano i szłam do gospodyni uczyć się gotować, prać, prasować, smażyć.” Judym jednak wybiera samotną walkę o poprawę warunków bytowych najbiedniejszych. Dla jego obrony można powiedzieć, że w swojej decyzji kieruje się także dobrem ukochanej. Wie, że nie będzie mógł poświęcić rodzinie tyle czasu, ile potrzeba. Czy Judym postąpił dobrze odrzucając miłość Joanny? Podziwiam go za poświęcanie dla swojej misji i swoich idei, jest on prawdziwym wzorem dla współczesnych lekarzy. Jego altruizm jest naprawdę godny podziwu. Uważam jednak, że zbyt wysokim kosztem chce „naprawiać świat” . Myślę, że miłość Joanny jeszcze bardziej motywowałaby go do pracy i do dążenia do wyznaczonych celów. Ostatnia scena całkowicie oddaje jego rozdarcie i załamanie. Judym jest tu ukazany pod sosną, która symbolizuje jego ból. „ Jedna z nich rosła na brzegu zwaliska. Oberwana ziemia ściągnęła w głębinę prawy jej korzeń, a lewy został na prawym jej gruncie. Tak ją dzieję kopalni rozdarły na dwoje”. Również w dzisiejszych czasach młodzi ludzie na pierwszym miejscu stawiają pracę i karierę zawodową. Rodzina i miłość odchodzą na dalszy plan. Jest to przykre zjawisko. W przyszłości zabiegani ludzie mogą przestać zauważać innych.