Zagadnienia społeczne i gospodarcze świata i Polski Zróżnicowanie ludności świata Szacuje się, że obecnie na kuli ziemskiej żyje ponad 7 mld ludzi. Jest ona zróżnicowana pod względem rasowym, wyznaniowym, językowym, narodowościowym jak i kulturowym. Czynniki kształtujące liczbę ludności: - kataklizmy - przyrost naturalny - migracje Rozmieszczenie ludzi na kuli ziemskiej: -obszary bezludne – anekumena – (np. tereny okołobiegunowe, pustynie, szczyty gór) - obszary o ograniczonej obecności człowieka – paraekumena (subekumena) – (np. stepy, tajga,tundra) - obszary zasiedlone, silnie wykorzystywane gospodarczo – ekumena Metody ustalania liczby ludności: - spis powszechny odbywający się co 5-10 lat - rachunek prawdopodobieństwa - rejestr ludności Przyczyny wpływające na różną gęstość zaludnienia: - przyrodnicze: - żyzne gleby - łatwy dostęp do wody - łagodny klimat - poza przyrodnicze: - polityczne - ekonomiczne – np. rozrastanie się dużych okręgów przemysłowych, związane z występowaniem bogactw naturalnych - historyczne – do dziś największą gęstość zaludnienia mają obszary, z których wywodzą się cywilizacje starożytne Średnia gęstość zaludnienia Ziemi wynosi 43 osoby/km2: - Azja – 111 os/km2 - Europa – 32 os/km2 - Afryka – 23 os/km2 - Ameryka Północna i Środkowa – 19 os/km2 - Ameryka Południowa – 18 os/km2 - Oceania – 3 os/km2 Odmiany i rasy ludzkie: Podstawowe odmiany: - biała – europeidalna – (rasa europejska i indyjska) – jasna skóra, oczy i włosy jasno zabarwione ( niekiedy ciemne), silne owłosienie ciała, cienkie usta. - żółta – mongoloidalna – (rasa azjatycka, amerykańska, polinezyjska) – skóra żółta do czerwonej włącznie, ciemne oczy i włosy, skąpe owłosienie ciała, powieka górna pokryta fałdą mongolską. - czarna – negroidalna – (rasa afrykańska, melanezyjska, australijska) skóra ciemnobrunatna, czekoladowa, oczy ciemne, włosy ciemne i silnie skręcone. Wyróżniono rasy ludzkie: - europejską – najjaśniejsza skóra, silny zarost i owłosienie ciała u mężczyzn, włosy rozmaitego rodzaju od kędzierzawych do prostych, duży odsetek blondynów i osobników jasnookich. - azjatycką – skóra żółta; proste, grube włosy; twarz z profilu płaska – często występuje tzw. fałda skórna (mongolska) powodująca „skośne” oczy. - afrykańską – ciemnobrunatna często czarna skóra, słaby zarost i skąpe owłosienie ciała u mężczyzn; włosy wełniste; nos szeroki i spłaszczony; oczy bardzo ciemne i płytko osadzone; grube, często wywinięte wargi. - australijską – skóra ciemnobrunatna; silny zarost twarzy u mężczyzn, faliste włosy, szeroki nos o wydatnie zaznaczonej nasadzie, masywne zęby...