FASZYZM a) Ideologia Faszyzm to cały zespół doktryn i poglądów z dziedziny rasizmu i elitaryzmu. Sam nurt jest nacjonalistyczny, czyli głosi przede wszystkim dobro swojego narodu a wszelkie klęski czy niepowodzenia widzi w czynnikach zewnętrznych. Faszyści nie wybierali starannie i swój ruch kierowali właściwie przeciw wszystkim, przeciw którym mogli się zwrócić. Jednocześnie w zależności od kraju w którym rozwinął się faszyzm, główny wróg różnił się. We Włoszech był to liberalizm, powstały w wyniku obciążenia odpowiedzialności za fatalną sytuację ekonomiczną kraju czołówki przemysłowo-politycznej. W hitlerowskich Niemczech na celowniku znaleźli się żydzi wraz ze swym „ogólnoświatowym spiskiem”. Wspólnym wrogiem wszystkich odłamów faszyzmu stał się komunizm gdyż widziano w nim zagrożenie dla jedności i stabilności państwa, za którego potęgę stawiali sobie wyznawcy idei faszyzmu. Dodatkowo w programie tego nurtu znajdziemy szereg teoretycznych założeń nad wyższością niektórych ludzi nad innymi. Sam faszyzm zakładał wyższość silnych nad słabymi jak i każdy system totalitarny wzywał do ciągłej walki o przestrzeń życiową. Za sposób dotarcia do obywateli faszyści wyznaczali masowe akcje propagandowe. Produkowali całe masy pisemek, ulotek lub nawet książek (np. Mein Kamfp) które miały w naukowy sposób wyjaśniać prawdomówność owych teorii. Walka będąc nieodłącznym aspektem faszyzmu miała nie tylko praktyczne zadania ale również cele edukacyjne. Za wzór obywatela stawiano nieugiętą postawę wojownika, stąd dominacja w kulturze i sztuce motywów militarystycznych, monumentalnego budownictwa i portretowego malarstwa i rzeźby, przedstawiających głównych polityków jak i wielkie postacie historyczne. Głównym celem ideologii faszystowskiej było stworzenie jednolitego monumentu państwowego z silnym aparatem w postaci armii. Całe społeczeństwo miało stanowić jedność moralną, kulturalną i polityczną. Nie tolerowano opozycji ani krytyki. Dobro państwa było dobrem partii i dobrem całego narodu. Owe doskonałe państwo było oczywiście rządzone przez elitę przez największą na świecie aryjską rasę panów. b)Model państwa państwo faszystowskie charakteryzuje się dyktatorskim sprawowaniem władzy, którego podporą jest system parlamentarny. Funkcje ustawodawcze i wykonawcze przejmował wódz: we Włoszech Mussolini a w Niemczech Hitler, który łączył różnorakie stanowiska znane z państw demokratycznych: prezydenta, premiera zwierzchnika sił zbrojnych oraz głównodowodzącego. W państwie wszystkie stanowiska, zarówno te najniższego jak i najwyższego szczebla, obsadzane były członkami...