1) Spacer Judyma po Paryżu.

2) Usłyszenie rozmowy toczącej się po polsku.

3) Doktor Judym poznaje panią Niewadzką i jej wnuczki oraz ich guwernantkę- panią Joasię Podborską.

4) Wyjazd pań do Anglii.

5) Powrót Judyma do Warszawy.

6) Przemyślenia na temat miejskiej biedoty.

7) Wspominanie dawnych lat (Judym wychowywany był przez ciotkę prostytutkę)

8) Spotkanie u doktora Czernisza.

9) Wystąpienie Judyma .

10) Wrogie przyjęcie odczytu,wystąpienie Kaleckiego.

11) Chmielnicki wspiera Judyma.

12) Judym otwiera prywatny gabinet.

13) Brak pacjentów w gabinecie.

14) Spotkanie u Chmielnickiego.

15) Propozycja pracy w Cisach u doktora Węglichowskiego.

16) Zgoda Tomasza.

17)Wyjazd do Warszawy.

18) Zwiedzanie Cisów.

19) Spotkanie w Kościele wcześniej poznanych pań.

20) Wiadomość o romansie Natalii i Karbowskiego.

21) Natalia odrzuca zaloty Judyma.

22) Starania Judyma o usunięcie stawów.

23) Wiadomość o ucieczce Natalii z Karbowskim.

24) Wiktor wykazuje chęć wyjazdu do Ameryki.

25) Spotkanie Judyma z Joanną.

26) Oświadczyny.

27) Joanna przyjmuje oświadczyny.

28) Protest Judyma (z powodu zanieczyszczeń stawu).

29) Kłótnia z Krzywosądem.

30) Judym traci pracę.

31) Wyjazd do Warszawy.

32) Spotkanie Korzeckiego.

33) Kolacja z Korzeckim u Kalinowskiego.

34) Krytyka polskiej służby zdrowia, braku bezpieczeństwa pracy.

35) Przybycie Olesia Daszkowskiego- prośba o pomoc chorej matce.

36) Udanie się do chorej kobiety.

37) Nieoczekiwane samobójstwo.

38) Przyjazd Joasi.

39) Plany Joasi.

40) Wyznanie Tomasza.

41) "Zburzyć śmierdzące nory"

42) Samotność z wyboru.

43) Odejście płaczącej Joasi.

44) Błądzenie po polach.

45) Rozdarta sosna.