Korupcja – nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści.

Korupcja, choć ma wiele postaci, zawsze jest złem, które dotyka każdego obywatela. Ty sam ponosisz koszty każdej korupcji.

Masz prawo walczyć z korupcją. Masz prawo domagać się od państwa, żeby skutecznie walczyło z korupcją. Możesz i powinieneś przeciwdziałać korupcji . Twoja postawa i Twoje działanie mogą wiele zmienić.

Korupcja może w praktyce powstawać niezależnie od formy rządów. Poziom korupcji może być bardzo różny, od drobnych przypadków wykorzystania wpływu lub faworyzowania w celu wyświadczenia lub oddania przysługi , gdzie porzucone zostają nawet zewnętrzne pozory uczciwości.

Korupcja zagraża zamożności państwa i każdego obywatela, prowadzi bowiem do podejmowania złych decyzji ekonomicznych. Korupcja jest zagrożeniem dla praw człowieka. Masz prawo domagać się od funkcjonariuszy publicznych przestrzegania obowiązujących ich kodeksów etycznych.

Z korupcją można się spotkać zarówno w biurach polityków jak i urzędników. Często związana jest ona z handlem narkotykami, prostytucją, zarabianiem nielegalnych pieniędzy, ale się do nich nie ogranicza. Żeby zrozumieć problem i znaleźć skuteczne środki zaradcze konieczne jest w trakcie analizy rozdzielenie przestępczości i korupcji.

Na 163 badane państwa Polska znalazła się na 61 miejscu co czyni z niej najbardziej skorumpowane państwo Unii Europejskiej. A to bezpośrednio przekłada się na stan naszej gospodarki.

Szczególnie niekorzystne jest występowanie korupcji w sądownictwie. Sędzia to zawód szczególnego zaufania. To on decyduje o życiu rodzinnym, wolności, bezpieczeństwie czy też o majątku obywateli.

Wyróżnia się parę rodzajów korupcji m. In.:

-łapówkarstwo,

-wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego dla prywatnych lub osobistych korzyści,

-płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk,

-handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii w zamian za zdobycie wpływów.