Czy warto poznawać dorobek naszych przodków? Postawione pytanie, ma według mnie tylko jedną odpowiedź; twierdzącą. Kolejne osiągnięcie cywilizacyjne zapewniające postęp są możliwe jedynie dzięki poprzedzającym je odkryciom ludzi żyjących wcześniej. Uczenie się jakiekolwiek z dziedzin nauki jest poznawaniem dorobku naszych przodków.

Na przykład, fizyka i chemia, dziedziny opisujące otaczający nasz świat były tworzone przez uczonych na przestrzeni kilku tysięcy lat. Do wiedzy jaką posiadamy dziś dochodziliśmy stopniowo, przez bardzo długi czas, było by to nie możliwe, gdyby nie korzystanie z dorobku przodków.

Antyczne budowle greckie i rzymskie do dziś potrafią nas zachwycić swoim pięknem. Z tego też powodu zarówno współcześni architekci, jak i ci z nie odległej przeszłości, chętnie wzorowali się na budynkach starożytnych. Dzięki temu możemy oglądać dzisiejsze budowle ozdobione kopułami, kolumnami, łukami oraz licznymi innymi elementami zaczerpniętymi z architektury starożytnej.

Spisanie rozmyślań idei i teorii dawnych filozofów, pozwala nam dzisiaj czytać je i czerpać nauki z owych zapisów. Rozpatrywać te same, zazwyczaj trudne pytania, znajdywać na nie odpowiedzi i stawać się przez to mądrzejszymi. Możemy także poznawać stworzone wcześniej ideologie co może pomóc nam w określeniu tego jak powinniśmy postępować w życiu.

Sadzę więc, że korzystanie i poznawanie dorobku naszych przodków jest czymś niezbędnym i naturalnym. Wszystkie przedmioty z którymi stykamy się w życiu codziennym zostały kiedyś stworzone, dzięki pracy wielu ludzi przez wszystkie pokolenia.