Czy warto poznawać dorobek naszych przodków? Postawione pytanie, ma według mnie tylko jedną odpowiedź; twierdzącą. Kolejne osiągnięcie cywilizacyjne zapewniające postęp są możliwe jedynie dzięki poprzedzającym je odkryciom ludzi żyjących wcześniej. Uczenie się jakiekolwiek z dziedzin nauki jest poznawaniem dorobku naszych przodków. Na przykład, fizyka i chemia, dziedziny opisujące otaczający nasz świat były tworzone przez uczonych na przestrzeni kilku tysięcy lat. Do wiedzy jaką posiadamy dziś dochodziliśmy stopniowo, przez bardzo długi czas, było by to nie możliwe, gdyby nie korzystanie z dorobku przodków. Antyczne budowle greckie i rzymskie do dziś potrafią nas zachwycić swoim pięknem. Z tego też powodu zarówno współcześni architekci, jak i ci z nie odległej przeszłości, chętnie wzorowali się na budynkach starożytnych. Dzięki temu możemy oglądać dzisiejsze budowle ozdobione kopułami, kolumnami, łukami oraz licznymi innymi elementami zaczerpniętymi z architektury starożytnej. Spisanie rozmyślań idei i teorii...