Polska jest krajem suwerennym i demokratycznym, który przy jednoczesnym poszanowaniu prawa i wartości wynikających z ustroju politycznego, tworzy warunki do osiągania dobrobytu przez jego obywateli. Jako kraj dąży do zapewnienia swoim mieszkańcom życia w ustabilizowanym otoczeniu, dającemu im poczucie bezpieczeństwa, pragnie także realizować swoje interesy narodowe, które zarówno dla państwa jak i obywatela są potrzebą nadrzędną. Odkrycie wspólnych i rozbieżnych interesów jest podstawą do ego by działanie państwa na arenie międzynarodowej przebiegało sprawnie. Odnosi się to także do interesów indywidualnych, których wspólne wartości są podwaliną interesów grupy i narodu. Interesy narodowe są przedstawione w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, dokumencie zatwierdzonym w 2007 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego a także Białej Księdze...