Gotowe wzory opisów bibliograficznych I. Opis bibliograficzny książki Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł. Podtytuł, odpowiedzialność drugorzędna (redaktor w pracy zbiorowej; autor opracowania, przekładu, oznaczenie wydania (wyd. 2, wyd. 3 zm.), (nazwa wydawnictwa), miejsce i rok wydania, Numer znormalizowany ISBN (tylko przy opisie książki jako całości). Przykłady: • Kopaliński W., Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX w., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN 83-01-12849-6. • Kuncewicz P., Proza polska od 1956, t. 4, Wydawnictwo BGW, Warszawa 1994, ISBN 83-86091-03-7. • Mrowcewicz K., Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, cz.1, wyd. 4, Stentor, Warszawa 2006, ISBN 83-86018-88-7. • Pajewski Janusz, Pierwsza wojna światowa 1914-1918, wyd. 3, dodr., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14162-X. • Richardson Dan, Jacobs Jessica, Jacobs Daniel, Egipt, wyd. 2 zaktual., Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2005, ISBN 83-7304-133-8. • Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1999, ISBN 83-7110-887-7. II. Opis artykułu w wydawnictwie zwartym Autor artykułu, Tytuł artykułu, w: Autor książki, Tytuł książki, z której pochodzi artykuł, oznaczenie wydania, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się opisywany fragment. Przykład: • Gołębniak B. D., Nauczyciele a reformy programu, w: Pedagogika, t. 2, Warszawa 2004, s. 144-147. III. Opis bibliograficzny fragmentu książki Autor, Tytuł, oznaczenie wydania, wydawca, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się fragment. Przykład: • Jedliński R., Gatunki publicystyczne w szkole średniej, Warszawa 1984, Praca nad wywiadem w szkole średniej, s. 184-197. • Michałowska T., Średniowiecze, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 23-142. IV. Opis bibliograficzny utworu literackiego zamieszczonego w antologii jednotomowej Autor utworu, Tytuł utworu, w: Tytuł antologii, nazwisko redaktora naukowego, oznaczenie wydania, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się utwór. Przykład: • Tetmajer K., Danae Tycjana, w: Poezja Młodej Polski, wybór M. Jastrun, wyd. 3 zm., Wrocław 1967, s. 14-17. • Mękę Bożą spominajmy, w: Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, wyd. 2 zm., Wrocław 1980, s. 19-23. V. Opis bibliograficzny utworu literackiego zamieszczonego w antologii wielotomowej Autor utworu, tytuł utworu, w: tytuł antologii, nazwa edytora naukowego, oznaczenie wydania, oznaczenie tomu, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się utwór. Przykład: • Szymanowski J., Już nie...