Spostrzeganie- złożony układ procesów dzięki któremu powstaje u człowieka subiektywny obraz rzeczywistości zwany spostrzeganiem. Złożone procesy spostrzegania mają charakter nieukierunkowany; są to czynności konstruowania spostrzeżeń , a spostrzeżenia jako wewnętrzne reprezentacje przedmiotów spostrzeganych są ich wynikiem. Procesy spostrzegania przebiegają na dwóch poziomach: 1. sensomotorycznym (czuciowo- ruchowym)- poznawanie przedmiotów za pomocą zmysłów. Spostrzeganie figur, linii 2. Semantyczno- operacyjnym (znaczeniowo- czynnościowy)- spostrzeganie przedmiotu. Oprócz figury spostrzegamy jej znaczenie. W obu przypadkach spostrzeżenie jako wynik złożonej czynności spostrzegania jest zjawiskiem aktualnym, występującym w świadomości podmiotu. Subiektywnym obrazom odpowiada określony układ funkcjonalny w mózgu który jest fizjologicznym odpowiednikiem spostrzeganego przedmiotu. Układ ten jest względnie trwały, utrzymuje się po zniknięciu ze świadomości obrazu spostrzeżeniowego. Jego ponowna aktywizacja może prowadzić do reprodukcji dawnych spostrzeżeń w świadomości człowieka w postaci wyobrażeń. Ukształtowanie się spostrzeżenia jako subiektywnego obrazu zmysłowego jest przejawem wytworzenia się wzorca danej figury, który następnie służy za model dla dokonywania dalszych spostrzeżeń. Podstawę rozwoju spostrzegania przedmiotowego stanowi jego znaczenie dla czynności praktycznych. Spostrzeganie przedmiotów jest uwarunkowane społecznie. Dzieje się to głównie za pomocą mowy. Ustalenie wewnętrznego wzorca przedmiotów jest podłożem stałości spostrzeżeń Spostrzeżenia podmiotowe mają charakter subiektywny tj. są przejawem stanów emocjonalnych, wiedzy, poglądów, systemu wartości. Stałość spostrzeżeń wyraża się w 3 formach: 1. stałość wielkości- polega na spostrzeganiu przedmiotów w ich normalnych rozmiarach bez względu na odległość w jakiej się znajdują. 2. stałość kształtu- pojawia się w tendencji do widzenia przedmiotów zgodnie z ich rzeczywistym kształtem 3. stałość barwy- spostrzegani przedmiotu we właściwych kolorach niezależnie od oświetlenia w jakich je spostrzegamy. AKT SPOSTRZEGANIA: bodziec zmysły właściwości psychiczne człowieka Właściwości spostrzegania: 1. natychmiastowość 2. stałość 3. zorganizowana struktura podobieństwo- podobne elementy widzimy jako należące do siebie nawzajem bardziej niż do innych elementów bliskość- elementy, które są fizycznie bliskie zamykanie- jesteśmy skłonni spostrzegać figury niekompletne tak, jak gdyby były one kompletne. kontynuacja (ciągłość) – widzimy elementy jako należące do siebie nawzajem jeśli znajdą się być...