Bronią jądrową nazywamy ogół techniczny środków walki, wraz ze środkami ich przenoszenia, których rażące działanie opiera się na wykorzystaniu energii wewnątrz jądrowej o charakterze wybuchu. Sutki działania broni jądrowej: 1)Fala uderzeniowa- jest głównym czynnikiem rażenia wybuchu jądrowego przypada na nią ok., 50% energii wybuchu. 2) Promie. cieplne-Jego źródłem jest kula ognista której temp. Sięga kilku milionów stopni, przypada na nią ok. 35% energii wybuchu jądrowego. 3)Promie. Przenikliwe-powstaje we wczesnym okresie wybuchu jądrowego, pochłania ok.5% energii wybuchu. 4)Promie. Skażenie terenu- jest to zanieczyszczenie terenu wody i pow. Sub. Prom. Wydzielającymi promieniowanie alfa beta i gama. 5)Impuls elektryczny- powstający podczas wybuchu jądrowego wywołuje nadmierne napięcie w przewodach odbiorników. Bronią chemiczną nazywa się bojowe środki trujące wraz ze środkami ich przenoszenia. Rejon pogrążenia bronią chemiczną-jest to teren wraz ze znajdującymi się na nim ludzmi, zwierzętami, budynkami i urządzeniami, który uległ skażeniu trwałymi środkami trującymi, zdolnymi do rażącego działania w ciągu długiego czasu. Broń biologiczna- jest środkiem masowego zakażenia ludzi, zwierząt, żywności i wody chorobotwórczymi drobnoustrojami. Rejon pogrążenia bronią biologiczną-to obszar bezpośrednio zakażony biologicznymi środkami rażenia, łącznie z przylegającym do niego terenami, na których możliwe jest biologiczne zakażenie. Środki zapalające to związki chemiczne, a także ich mieszaniny fizyczne, które mogą zapalać inne materiały i przedmioty oraz razić ludzi. Sposoby ochrony przed środkami walki- zapewnienie ochrony ludności przed zagrożeniami życia i zdrowia w najbardziej dramatycznych warunkach wojny, katastrof klęsk żywiołowych jest najbardziej humanitarnym zadaniem...