Pojęcie i istota strategii obrony narodowej Strategia obrony narodowej jest częścią składową nadrzędnej strategii bezpieczeństwa narodowego, obejmującą obszar wyboru, przygotowania i wykorzystania środków, zapewniających skuteczną ochronę i obronę przed zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego – militarnymi i niemilitarnymi, wewnętrznymi i zewnętrznymi. Strategia jest synonimem każdego planowanego długofalowego działania. Zmiany społeczne, uprzemysłowienie, degradacja środowiska naturalnego spowodowały, że w powszechnej świadomości ludzkości obecnie zagrożenia niemilitarne są równe skutkom wojny, a współcześnie bezpieczeństwo narodowe, obrona narodowa obejmują w coraz większym stopniu, oprócz siły militarnej, zdolności ochrony i ratownictwa ludności, substancji materialnej i środowiska przed zagrożeniami niemilitarnymi. Jednocześnie radykalnie wzrosło zaangażowanie sił zbrojnych dla wsparcia władz i społeczeństwa w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, przy czym siły zbrojne, a głównie obrona terytorialna, do realizacji tej nieorężnej misji są zawczasu przygotowane funkcjonalnie, organizacyjnie i sprzętowo. Współczesna strategia obrony narodowej – to część realizacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego obejmująca wybór, przygotowanie i wykorzystanie oraz zespolenie cywilnych i wojskowych środków oraz metod w celu skutecznego zapobiegania zagrożeniom (odstraszania), ochrony i obrony interesów narodowych przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami – militarnymi i niemilitarnymi, wewnętrznymi i zewnętrznymi – bezpieczeństwa narodowego Polski, członka wspólnoty obronnej NATO. Głównym celem polityki obrony narodowej, wynikającym z podstawowej funkcji państwa oraz ustaleń Konstytucji RP jest zapewnienie skutecznej ochrony i obrony wartości oraz interesów narodowych przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego, militarnymi i niemilitarnymi, wewnętrznymi i zewnętrznymi. Równocześnie przed strategią obrony narodowej stoi zadanie współudziału Polski w realizacji głównego celu wspólnoty obronnej NATO, zawartego w Traktacie Północnoatlantyckim: „zdecydowanie ochraniać wolność, wspólne dziedzictwo i cywilizację swych narodów, oparte na zasadach demokracji, wolności jednostki i praworządności. „NIEWIELKA, ALE NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONA I NOWOCZEŚNIE WYSZKOLONA ARMIA ZAWODOWA (WOJSKA OPERACYJNE – PRZYP. J. M.) I OPARTA NA POWSZECHYNYM OBOWIĄZKU SŁUŻBY WOJSKOWEJ ARMIA (OBRONA – PRZYP. J. M.) TERYTORIALNA, CZYLI ARMIA KRAJOWA, KTÓRA NIE TYLKO BĘDZIE BRONIĆ SWOJEGO REJONU CZY SWEGO MIASTA PRZED ZAJĘCIEM GO PRZEZ NIEPRZYJACIELA, ALE BĘDZIE MU...